Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 16
Pagini vizitate: 25
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 268
Pagini vizitate: 979

Spitalul Raional Edineț a primit un nou lot de ajutoare umanitare

 

Prin binecuvîntarea și purtarea de grijă a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Spitalul Raional Edineț a primit în dimineața zilei de astăzi, 20 august 2014, un nou lot de ajutoare umanitare din partea Organizației filantropice germane Hilfe fur Osteuropa. Ajutorul a fost unul foarte generos şi a constat din aparataj medical, paturi pentru spital, mobilă, lenjerie, detergenţi, produse emoliente, cîrje, cărucioare, stative pentru infuzii, seringi, pansamente etc., care vor servi la îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru pacienții secțiilor traumatologie și cardiologie, dar și ai altor secții ale spitalului. Lotul de ajutoare a fost dat în primire conducerii instituției medicale în prezența Prea Sfințitului Nicodim.

În legătură cu recepționarea și repartizarea ajutoarelor către destinatari, Ierarhul a adresat membrilor și  conducerii Organizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa din Todtnau, Germania, în persoana Președintelui ei, doamna Ursula Honeck, o scrisoare de mulțumire în care se menționează:

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția clerului și tuturor credincioșilor!

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere

 

Înalt Prea Sfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie. Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei, pe calea cea strîmtă și anevoioasă a mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Mitropolie a Chișinăului și a Întregii Moldove.

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înalt Prea Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Înalt Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

 

Prea Sfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) a Cuvîntului Evanghelic și neobosit apărător al valorilor sacre ale credinței noastre ortodoxe strămășești și așa Vă dorim să rămîneți ajutorul lui Dumnezeu și în continuare.

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu aleasă considerație și dragoste întru Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Arhimandrit Nicolae (Roșca) cu ocazia aniversării zilei de naștere

 

Prea Cuvioase Părinte Nicolae!

Aniversarea zilei de naştere a Prea Cuvioşiei Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți!

Dragostea pentru pentru Dumnezeu și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe tot parcursul timpului, chivernisind cu chibzuială și multă înțelepcine, în calitate de duhovnic și administrator, bunul mers al vieții duhovnicești și gospodărești a Mănăstirii „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din capitală.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a îndruma cu și mai mult har spre Hristos sufletele celor care, dorind să afle pace și alinare duhovnicească, pășesc cu evlavie pragul Mănăstirii Ciuflea!

La mulţi şi fericiţi ani!

Cu deosebită considerație și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la întronizarea Preafericitului Onufrie în demnitatea de Mitropolit al Kievului și al Întregii Ucraine

 

Preafericirii Sale,

Preafericitului Onufrie,

Mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Primiți sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului şi Întregii Ucraine!

Biserica este extensiunea vieții de iubire a Prea Sfintei Treimi prin Jertfa Mîntuitorului Hristos și actualizarea ei prin harul Duhului Sfînt în umanitate. Lucrarea Duhului Sfînt este cea care alege pentru fiecare moment istoric al existenței Bisericii persoane potrivite, pline de credință, rîvnă, har și înțelepciune pentru a îndeplini această misiune. Alegerea și intronizarea Preafericirii Voastre în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene este de asemenea un act providențial. Hristos Domnul V-a adresat chemarea și V-a încredințat această slujire într-un moment de mare cumpănă pentru poporul ucrainean, greu încercat de războiul fratricid, de sămînța urii și a dezbinării semănată de vrășmașul neamului omenesc.

De alegerea Preafericirii Voastre se leagă speranțele a mii de credincioși la restabilirea păcii, la mărturisirea credinței ortodoxe și la păstrarea unității bisericești.

Totodată, ne exprimăm speranța că relațiile prietenești și de bună vecinătate cu Eparhia de Edineț și Briceni, care au prins contur și s-au consolidat în timpul aflării Preafericirii Voastre în fruntea Mitropoliei de Cernăuți și Bucovina, vor avea continuitate și vor aduce roade binecuvîntate și în viitor.

Adresîndu-Vă calde felicitări, ne rugăm Mîntuitorului Hristos să Vă dăruiască deplină sănătate trupească, putere duhovnicească, rîvnă, har și înțelepciune pentru a îndeplini lucrarea pastorală și misionară ce Vă stă în față spre slava Prea Sfintei Treimi și binele poporului binecredincios al Ucrainei!

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Cu aleasă considerație și dragoste întru Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

În Duminica a X-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Panaghia Soumela

 

În Duminica a X-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat alături de Înalt Prea Sfințitul Alexei, Mitropolit de Niceea, și Înalt Prea Sfințitul Panteleimon, Mitropolit de Veria, și un ales sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Panaghia Soumela. La slujbă au participat numeroși credincioși și ofocialități locale. În cadrul serviciului divin a fost citită pericopa evanghelică a zilei de la Matei XVII, 14-23, despre vindecarea lunaticului, care a fost explicată apoi de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Alexei.

După Sfînta Liturghie a avut loc slujba de sfințire a colivei și un parastas la mormîntul vrednicilor de pomenire ctitori ai acestui sfînt așezămînt monastic.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2015.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354.

Vizită la Altarul Sfîntului Apostol Pavel din Veria și la Mănăstirea Palatitia

 

Sîmbătă, 16 august 2014, Înalt Prea Sfințitul Panteleimon, Mitropolit de Veria, a organizat pentru prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și membrii delegației Eparhiei noastre un  pelerinaj la Altarul Sfîntului Apostol Pavel din Veria și la mănăstirea de maici Palatitia. La grupul de pelerini s-a alăturat și Înalt Prea Sfințitul Alexei, Mitropolit de Niceea, împreună cu cîțiva slujitori greci.

Altarul Sfîntului Apostol Pavel, aflat în partea sudică a orașului Veria (denumirea antică – Bereea), include bema sau treptele de la sinagoga în care Apostolul Neamurilor a propovăduit Cuvîntul Evangheliei. Mențiunea biblică referitoare la activitatea misionară a Sfîntului Apostol Pavel în Veria, urmînd fugii din Tesalonic, este consemnată în Faptele Apostolilor la capitolul 17, vers. 10-15.

Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Seli

 

În dimineața zilei de sîmbătă, 16 august 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu Înalt Prea Sfințitul Panteleimon, Mitropolit de Veria, Înalt Prea Sfințitul Alexei, Mitropolit de Niceea, și Înalt Prea Sfințitul Damaschin, Mitropolit de Creta, slujba Utreniei și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Seli, parohul căreia este părintele arhimandrit Sosipatru. După Sfînta Liturghie au fost înălţate rugăciuni de cinstire a Maicii Domnului.

La sfîrşitul slujbei cuvîntul de învăţătură a fost rostit de Prea Sfințitul Nicodim, care a vorbit despre locul și importanța cinstirii Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă, după care a mulțumit gazdelor pentru primirea călduroasă de care a avut parte delegația Eparhiei noastre în aceste binecuvîntate zile de sărbătoare.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 11212345...Ultima »