Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 141
Pagini vizitate: 1059
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 346
Pagini vizitate: 1721

Liturghie Arhierească în a treia zi de Paști la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni

 

În a treia zi de Paști, cu prilejul hramului Mănăstirii „Învierea Domnului” din orașul Briceni, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitoarelor și a mulțimii închinătorilor sfîntului așezămînt, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un numeros sobor de preoți și diaconi, la sărbătoare participînd un număr mare de credincioși, veniți la hram din mai multe localități ale eparhiei. Predica de după citirea pericopei evanghelice a fost rostită de protoiereul Vasile Saracuța, blagocin al bisericilor din raionul Briceni.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii. În cuvîntul de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit despre Învierea Domnului care a servit drept temei al credinței și al propovăduirii creștine, prin lumina și bucuria căreia, inima și sufletul creștinilor se pătrund de lumina harului dumnezeiesc și se transfigurează, devenind mai receptive la mesajul Veștii celei Bune a Răscumpărării din păcat și din moarte a neamului omenesc. De asemenea, Ierarhul a felicitat maica stareță, egumena Daniila, slujitorii, maicile, surorile, ctitorii sfîntului așezămînt cu Luminosul Praznic al Învierii, și a mulțumit închinătorilor și pelerinilor pentru prezența la slujbă, împărtășindu-se din bucuria acestei sărbători. Toți credincioșii au primit în semn de binecuvîntare din partea Prea Sfinției Sale în dar cîte o iconiță a Învierii Domnului.

Bucuria sărbătorii a fost întregită și de o agapă frățească pregătită cu mult drag de viețuitoarele sfintei mănăstiri pentru toți creștinii prezenți la slujbă.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească în a doua zi de Paști la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din Zăbriceni

Luni, în a doua zi a Sfintelor Paști, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din Zăbriceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfînta Liturghie a avut loc procesiunea de înconjurare a bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Vlădica a felicitat poporul drept-credincios prezent la slujbă cu prilejul sfintelor sărbători pascale și i-a îndemnat pe toți să se bucure de roadele Învierii lui Hristos prin participarea la sfintele slujbe și împărtășirea cu Sfintele Taine.

Toți credincioșii prezenți la slujbă au primit în dar, în semn de binecuvîntare, din partea Ierarhului cîte o iconiță cu chipul Învierii Domnului.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă frățească oferită cu mult drag de viețuitorii sfintei mănăstiri pentru toți creștinii prezenți la slujbă.

Citeşte mai departe >>>

În seara luminatei sărbători al Învierii Domnului Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Paștile sunt în Ortodoxie ”sărbătoarea sărbătorilor”, sunt revărsarea deplină a vieții dumnezeiești în existența noastră creștină. Paștile sunt bucuria eternă și deplină, care prelungește bucuria ucenicilor care au văzut pe Domnul Înviat! Prin slăvita Sa Înviere, Mîntuitorul Hristos a devenit biruitorul morții, care de acum nu mai are nici o putere asupra omenirii. De aceea, nimeni nu trebuie să fie trist în noaptea Învierii. Căci toate motivele de întristare apar acum fără nici o însemnătate față de biruirea morții. De ce să ne întristăm de pricini care ne conduc spre moarte, cînd știm acum că prin moarte trecem la viața veșnică. În cuvîntul Sfîntului Ioan Gură de Aur din noaptea de Paști se spune: ”Nimeni să nu plîngă pentru sărăcie, că s-a arătat Împărăția pentru toți. Nimeni să nu se tînguiască pentru păcate, că iertare din mormînt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a eliberat pe noi moartea Mîntuitorului”. De aceea, în luminatele zile pascale, pînă la Înălțarea Domnului, credincioșii se salută cu vestea unei bucurii de necomparat cu nici o altă bucurie: ”Hristos a Înviat!”, ”Adevrat a Înviat!”.

În noaptea Sfintei Învieri, Catedrala Arhierească ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a primit un număr mare de credincioși, care au venit să participe la slujba pascală oficiată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Aproape de miezul nopții, Ierarhul a împărțit creștinilor Lumina Harică, adusă în acest an pentru a doisprezecea oară consecutiv, prin binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. În cadrul slujbei pascale, au fost citite pe rînd Pastorala la Învierea Domnului a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir și a Prea Sfințitului Episcop Nicodim. La încheierea slujbei, Ierarhul a rostit un solemn cuvînt de felicitare, salutînd crerdincioşii cu triumfătorul salut pascal – "Hristos a Înviat!" şi îndemnîndu-i pe toţi să păstreze în suflet şi să transmită şi celor care din binecuvîntate pricini nu s-au aflat la biserică imensa bucurie duhovnicească a biruinţei asupra morţii şi a Răscumpărării întregului neam omenesc, adusă de Înviere. Apoi slujitorii Catedralei au sfinţit bucatele tradiționale pascale aduse de creștini în această zi la Biserică – cozonacul, pasca şi ouăle roșii.

Citeşte mai departe >>>

Prohodul Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Sîmbăta Mare cinstim îngroparea dumnezeiască a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și pogorîrea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în seara zilei Vinerii celei Mari, după rînduiala cuvenită, slujba Vecerniei, a Pavecerniței și a Utreniei Sîmbetei Patimilor cu slujba Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Preafericitului Patriarh Chiril la Învierea Domnului 2014

http://www.ukrainebusiness.com.ua/modules/news/images/topics/5d489cfe-9e61-b3fe.jpg

 

Iubiți întru Domnul Preasfințiți Arhipăstori,

Cinstiți slujitori și nevoitori,

Dragi frați și surori!

 

În această zi vestită și sfântă, când toată lumea cea văzută și nevăzută (vezi Canonul Sfintelor Paști), îl proslăvește pe Începătorul vieții și Biruitorul morții, vă adresez tuturor din inimă salutul pascal:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Din an în an, vestea cea mare a Învierii sună biruitor, îndemnându-ne să aducem laudă Domnului și mântuitorului, care moartea cu moarte a călcat și ne-a făcut părtași ai vieții veșnice. Celebrând această sărbătoare a sărbătorilor și praznic al praznicelor, rememorăm cu deosebită trăire duhovnicească jertfa de răscumpărare a Mântuitorului lumii, Chinurile Sale de pe Cruce și luminata Lui Înviere. Paștile nu este o oarecare legendă frumoasă, nici teorie teologică și nici tributul pentru o tradiție populară stabilită în trecutul îndepărtat. Acest eveniment este însăși esența și nucleul creștinismului. Aceasta este biruința pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2014

 

 
 
„Și dacă Hristos n-a înviat,
Zadarnică este atunci propovăduirea noastră,
Zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15, 14)
  

Preasfinţiţi Ierarhi, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

dragi întru Hristos cel Înviat, fraţi şi surori,

Creştinătatea ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte astăzi cu bucurie şi nădejde „Sărbătoarea sărbătorilor” – Învierea Domnului.

În noaptea pascală, clerul şi credincioşii, toţi deopotrivă, mărturisim într-un glas şi un cuget adevărul incontestabil şi nestrămutat al Învierii: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Rostit şi cântat, dar mai ales trăit, acest adevăr stă la temelia credinţei noastre şi călăuzeşte paşii noştri pe urmele bătătorite de Sfinţii Apostoli, adeverind împreună cu ei: „Am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii” (I Ioan 4, 14). Pentru aceasta Sfânta noastră Biserică socoteşte ziua de astăzi coroana sărbătorilor, primăvara sufletelor, pentru că Hristos ca un soare răsărind din mormânt a treia zi , a îndepărtat urma cea întunecată a păcatului nostru (din cântările Învierii). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Învierea lui Hristos văzînd,

să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus…”

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori din Eparhia Ortodoxă de Edineţ şi Briceni!

Învierea lui Hristos este cel mai plin de bucurie şi mîntuitor eveniment din istoria lumii, iar salutarea pascală „Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!” a devenit în decursul veacurilor veste biruitoare, mărturisire a credinţei, pentru care mulţime de oameni şi-au dat viaţa. Vestea Învierii Domnului s-a coborît şi în catacombele muceniciei creştine. Ceea ce mai înainte se spunea în şoaptă, acum începe a răsuna în imn de biruinţă sub cupolele sfintelor locaşuri ortodoxe. Cu aceste cuvinte şi noi ne salutăm astăzi unii pe alţii, începînd cu Luminata Noapte a învierii şi pînă în ziua Înălţării Domnului. Prin această veste-salutare Cuviosul Serafim de Sarov îşi exprima învăţătura ortodoxă despre om. În orice perioadă a anului, el întîmpina pe fiecare – drept sau păcătos, credincios sau necredincios, bun sau rău, prieten sau duşman – cu aceste dumnezeieşti cuvinte: „Hristos a înviat, bucuria mea!”, pentru că în Hristos Cel Înviat fiecare om devine o bucurie.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Воскресение Христово видевше,

поклонимся Святому Господу Иисусу…"

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы!

Боголюбивые монашествующие!

Дорогие братие и сестры Православной Единецко-Бричанской Епархии!

Воскресение Христово является уникальным и самым радостным спасительным событием в истории мира, а пасхальное приветствие „Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" на протяжении веков превратилось в победную весть, в свидетельство веры, за которую множество людей отдали и жизнь. Победная весть Воскресения уходила и в катакомбы христианского мученичества. Ранее передаваемая шепотом, она начинает греметь победным гимном под сводом христианских православных храмов. Этой вестью и мы приветствуем друг друга, начиная с этой Светлой Пасхальной Ночи и до дня Вознесения Господа. Этой вестью Преподобный Серафим Саровский выражает свое православное учение о человеке, приветствуя каждого человека – праведного или грешного, верующего или неверующего, доброго или злого, друга или врага – в любое время года божественными словами: „Христос воскресе, радость моя!". Ибо в Воскресшем Христе каждый человек становится радостью.

Citeşte mai departe >>>

Citirea celor 12 Evanghelii la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

Seara zilei Joii celei Mari e profund încărcată de tristețea celui mai cutremurător eveniment din istoria omenirii – Fiul lui Dumnezeu întrupat și pogorît printre cei pe care i-a iubit mai presus de minte este supus chinurilor, scuipărilor și batjocoririlor, răstignirii și morții pe Cruce. Această suferință, pricinuită de păcatele omenirii, Domnul Hristos o poartă cu ascultare pînă la moarte pentru mîntuirea fiecăruia dintre noi. Prin evangheliile propuse de Biserica Ortodoxă atenției noastre suntem alături de Mîntuitorul care se roagă cu lacrimi de sînge în Grădina Ghetsimani, devenim martorii judecării și răstignirii Lui pe Cruce.

La Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, Denia celor 12 Evanghelii ale Sfintelor și Mîntuitoarelor Patimi ale Domnului din seara zilei Joii celei Mari a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mai multor credincioși.

La final, Ierarhul a îndemnat credincioșii să se integreze mistic și duhovnicește în adîncul înţeles al acestor evenimente retrăite de plinătatea Bisericii Ortodoxe prin meditație, rugăciune, lacrimi și tăcere.

Citeşte mai departe >>>

Sfînta și Marea Joi din Săptămîna Patimilor la Mănăstirea “Naşterea Domnului” Zăbriceni

 

Sfînta și Marea Joi este ziua Cinei celei de Taină, este ziua întemeierii celei mai mari Taine de pe pămînt – Sfînta Euharistie prin care Hristos se dăruiește întregii lumi prin adevărat Trupul Său și adevărat și Scump Sîngele Său. În dimineața acestei zilei, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de soborul de slujitori și în prezența obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni a oficiat slujba Vecerniei unită cu Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare.

Evanghelia de astăzi ne spune că Mare este sfînta zi de astăzi. Ca mai înainte de patima Sa cea de bună voie, prea Bunul nostru Mîntuitor a voit să cineze pentru ultima data împre­ună cu ucenicii Săi. Dar Cina aceasta nu este o simplă masă cu mîncare, cu pîine și vin. Cina cea de Taină este o mare taină, este o jertfă de dragoste, este prima Liturghie creștină săvîrșită de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Cina cea de Taină este ultimul popas duhovnicesc al lui Iisus, este un prilej de reculegere pentru ucenici; este un loc tainic de întîlnire, de vorbire și de despărțire a lui Hristos de ucenicii Săi, cărora le dă ultimile sfaturi și porunci.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 10212345...Ultima »