Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 40
Pagini vizitate: 131
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 30
Pagini vizitate: 123

„A discuta lucruri bune este ca argintul, iar a tăcea este ca aurul” (Sf.Ambrozie)

 

Tăcerea este calitatea de căpătîi pe calea mîntuirii, lupta cu patimile în taină, destăinuirea frămîntărilor interioare şi exterioare numai în faţa Creatorului.

Tăcerea ne apropie de Dumnezeu mai mult decît rugăciunea şi postul, căci tăcînd, gîndul se linişteşte şi comunici doar cu Bunul Dumnezeu,fiind singur in faţa conştiinţei, iar conştiinţa singura in faţa Lui Dumnezeu.Tacerea nechibzuită şi fără rost este mai rea decît multa vorbire, iar cea cu măsură – nu face nici un rău, ci smereşte şi dă putere pentru săvîrşirea nevoinţelor şi a ostenelilor.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

 

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a venit în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhul, care a adus cu sine spre închinare icoana Fericitei Matrona cu o părticică din cinstitele sale moaște, a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă bucurie duhovnicească de către Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu), obștea monahală și credincioșii veniți la slujbă.

În cadrul serviciului divin, diaconul Vitalie Godniuc a fost prohirisit în treapta de preot. Adresîndu-i povețe duhovnicești și calde felicitări, Prea Sfinția Sa i-a oferit în dar nou hirotonitului părinte un set de Molitfelnice.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Zăbriceni

 

Sîmbătă, 15 noiembrie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Liturghiei s-a făcut hirotesia în citeţ şi ipodiacon, apoi şi hirotonia în diacon a absolventului Academiei Teologice din Chișinău, Vitalie Godniuc. Cu acest prilej, Ierarhul i-a adresat nou hirotonitului părinte calde felicitări, oferindu-i cîteva îndrumări pastorale şi misionare, utile pentru viaţa de slujitor al altarului pe care a ales-o, şi i-a dăruit un set de Liturghiere.

Citeşte mai departe >>>

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2015 cu tropare și condace

 

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2015 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2015, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2016-2034, ghidul Episcopiei de Edineț și Briceni, precum și slujba Preacuviosului părintelui nostru Serghie, egumenul de la Radonej.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 9 ani de la hirotonia întru Arhiereu

 

Prea Sfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 9-a de la hirotonia întru Arhiereu a Prea Sfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi rîvnă plină de evlavie pentru Sfînta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Prea Sfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvîntate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Sfinţia Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Prea Sfințitul Nicodim a întreprins un pelerinaj în Sfîntul Munte Athos

 

În perioada 5-10 noiembrie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a întreprins, cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, Înîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, și la invitația starețului Mănăstirii Vatoped, egumenul Efrem, un pelerinaj în Sfîntul Munte Athos. În cadrul pelerinajului, Ierarhul, însoțit de părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea și un grup de slujitori și pelerini, a vizitat mai multe mănăstiri și schituri din „Grădina Maicii Domnului”, închinîndu-se la sfințeniile ce se păstrează acolo și cerînd mijlocire către Dumnezeu pentru țara noastră și poporul ei binecredincios, a oficiat sfinte slujbe la Mănăstirea Vatoped și a întreținut discuții duhovnicești cu stareții de aici. La întoarcere, pelerinii au vizitat Catedrala Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir, din Tesalonic și s-au închinat la cinstitele sale moaște. Vă propunem în continuare un reportaj foto de la pelerinaj:

Citeşte mai departe >>>

Racla cu moașele Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir, a fost adusă la Mănăstirea Zăbriceni

 

Sfîntul locaș al Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni s-a dovedit a fi neîncăpător pentru mulțimea de pelerini și închinători ce au venit să dea slavă lui Dumnezeu și să ceară mijlocirea Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir, în fața raclei cu cinstitele sale moaște care au fost aduse aici în seara zilei de luni, 3 noiembrie 2014, de către un grup de slujitori din Biserica Ortodoxă Elenă cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Panteleimon de Veria. Evenimentul s-a petrecut în prezența tuturor clericilor Episcopiei de Edineț și Briceni în frunte cu Chiriarhul Eparhiei, Prea Sfințitul Episcop Nicodim. După ce s-a închinat la sfintele moaște, Ierarhul a îndemnat credincioșii să ceară Sfîntului Dimitrie pace și bună rînduială în Biserica și țara noastră, bunăstarea poporului și prosperarea credinței ortodoxe.

Citeşte mai departe >>>

Adunare cu slujitorii Episcopiei de Edineț și Briceni

 

În seara zilei de luni, 3 noiembrie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, adunarea generală a slujitorilor eparhiei.

Pentru început, Vlădica a adus la cunoștința preoților hotărîrile Sinodului BOM din 2 octombrie și ale celui al BORu din 23 octombrie curent la care a participat. Apoi discuțiile din cadrul întrunirii s-au axat pe subiecte ce țin de disciplină, respectarea programului liturgic, necesitatea petrecerii preotului în parohie, precum și alte întrebări de ordin pastoral și administrativ.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. M. Mc. Dumitru” din orașul Cupcini

 

Mulţimea enoriaşilor Catedralei „Sf. M. Mc. Dumitru, Izvorîtorul de Mir” din oraşul Cupcini în frunte cu părintele paroh, protoiereul Victor Captari, au primit cu multă bucurie duminică, 2 noiembrie 2014, vizita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a oficiat aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Alături de mulţimea credincioşilor, la serviciul divin au fost prezenţi primarul orașului d-nul Ion Ostaficiuc, ctitorii principali ai sfîntului locaş și oficialităţi locale.Un deosebit prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Cupcini l-a constituit prezența chivotului cu mîna Sfîntului Dumitru, Izvorîtorul de mir, adus cu multă dragoste din Tesalonic spre încinarea creștinilor de către un grup de preoți greci.

Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

La 1 noiembrie 2014, în sîmbăta dinaintea pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea generală a celor adormiți în nădejdea învierii și a vieții celei veșnice,  Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, la mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni. Prea Sfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, și cinstiții slujitori ai sfîntului așezămînt.

La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, după care a îndemnat binecredincioșii creștini să poarte mereu în suflet rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în fericirea și lumina cea neînserată a Împărăției Sale.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 11812345...Ultima »