Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 6
Pagini vizitate: 87
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 184
Pagini vizitate: 3836

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la serviciul divin prilejuit de aniversarea a 25-a de la redeschiderea sihăstriei Goloseevo din Kiev

 

În Duminica a III-a după Cincizecime, Preafericitul Onufrie, Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine a oficiat Sfânta Liturghie în Sihăstria „Acopărământul Maicii Domnului” – Goloseevo, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la resfințirea și redeschiderea Mănăstirii.

La Liturghia praznicală a participat alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, și un sobor numeros de arhierei și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

În timpul Liturghiei, Arhimandritul Spiridon (Golovastov) a fost hirotonit în treapta de episcop cu titlul de Dobropolsk, vicar al eparhiei Gorlovskaya.

Citeşte mai departe >>>

Божественная литургия в Свято-Анастасиевском монастыре села Ковалевка Киевской области

 

12 июня 2018 года, в Свято-Анастасиевкий женский монастырь села Ковалевка, Васильковского р-на, Киевской области, прибыл из Ватопедской обители Святой Горы Афон точный список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Вратарница», который доставил игумен монастыря Ватопед, архимандрит Ефрем с братией.

13 июня, в главном храме обители была совершена праздничная Божественная Литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Августин, митрополит Белоцерковский. Ему сослужил Преосвященнейший Никодим, епископ Единецкий и Бричанский, собор архиереев Украинской Православной Церкви, игумен Ватопедской обители архимандрит Ефрем и духовенство Киевской епархии.

Citeşte mai departe >>>

Din moștenirea teologică a părintelui Ioannis Romanidis

 

Recunoscut ca un adevărat mărturisitor, care a grăit cu îndrăzneală Adevărul lui Hristos, părintele Ioannis Romanidis a hrănit generații de teologi ortodocși cu duhul cugetului patristic ortodox. 

Aceste articole pe care le prezentăm acum sunt o picătură din moștenirea teologică a părintelui Romanidis. Acesta a fost mereu preocupat să fundamentalizeze Ortodoxia contemporană pe învățătura și tradiția vie a Sfinților Părinți, atît ierarhic, cît și ascetic. Mediul în care a crescut și a fost educat l-a forțat să nu primească Ortodoxia ca pe ceva ieftin și gratuit, ci să îi cerceteze adîncurile și să-i apere integritatea. Astfel, a devenit ferm convins că tradiția patristică ortodoxă este cea care urmează întru toate și duce mai departe duhul Evangheliei și al Sfinților Părinți.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Cincizecime, a Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei

 

În Duminica a II-a după Cincizecime, a Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată.

Totodată, Prea Sfințitul Nicodim a amintit că astăzi ne aflăm în Duminica Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei, o zi care vine după Duminica Cincizecimii şi după Duminica Tuturor Sfinţilor, închinată sfinţeniei izvorîtă sau crescută din neamul nostru, tot ca o expresie a darului Sfîntului Duh.

Citeşte mai departe >>>

Slujba din Duminica a doua după Cincizecime

 

Prin lucrarea Sfîntului Duh Cel de viaţă Făcător şi întru tot puternic, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o fiinţă şi de o slavă cu Tatăl şi cu Fiul – Sfînta Biserica Ortodoxă a Răsăritului cea Una, Sobornicească şi Apostolească a rînduit ca în Duminica a 2-a după Cincizecime (după Pogorîrea Sf. Duh) fiecare Biserică Locală să săvîrşească pomenirea Tuturor Sfinţilor care s-au preaslăvit în hotarele sale, adică a Sfinţilor locali care, fie că s-au născut, ori s-au nevoit şi s-au preaslăvit întru-un pămînt sau meleag anume, într-o anumită ţară sau regiune, am găsit de cuviinţă ca în această Duminică în ţara noastră, Moldova, să fie săvîrşită şi Slujba Tuturor Sfinţilor care s-au preaslăvit în pămîntul Moldovei (A Tuturor Sfinţilor Ocrotitori ai Moldovei). Sărbătorirea (pomenirea) Soborului Sfinţilor care s-au preaslăvit în pămîntul Moldovei (Soborul Sfinţilor Ocrotitori ai Moldovei) a fost introdusă oficial în Calendarul şi Sinaxarul Bisericesc Ortodox la data de 20 mai 2013 cu binecuvîntarea Prea Fericitului Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii.

Citeşte mai departe >>>

„Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat”

 

În Duminica  Tuturor Sfinților, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a botezat în  Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, pe pruncul Sava, primul copil mult așteptat în familia protoiereului Efim și al preotesei Cristina Darii.

Cu prilejul altoirii noului vlăstastar în Via Domnului, Ierarhul a adresat părinților și nașilor cordiale felicitări, urîndu-le ca această mlădiță să aducă roade vrednice duhovnicești, astfel încît să fie păstrată pentru a se împărtăși de fericirea veșnică în Împărăția cea Cerească. În cuvîntul de felicitare, Prea Sfinția Sa a mai subliniat că venirea pe lume a acestui copil este un semn al binecuvîntării lui Dumnezeu asupra familiei părintelui Efim și al preotesei Cristina, ca rod al rugăciunii lor îndelungate pentru naștere de prunci.

Citeşte mai departe >>>

Hramul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din satul Mărcăuţi, raionul Briceni

 

În ziua Duminicii Tuturor Sfinților și a cinstirii Sfinților Întocmai cu Apostolii Împărați Constantin și mama sa Elena, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor prohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni, pentru a împărtăși cu ei bucuria sărbătoririi hramului. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și dragoste, cu flori, cu pîine și cu sare, de către părintele paroh, protoiereul Octavian Gavriloe, copii îmbrăcați în straie naționale și mulțime de credincioși. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Citeşte mai departe >>>

Объявляется набор на программу подготовки специалистов в области катехизической деятельности

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

в сотрудничестве с

МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (МПГУ)

осуществляет набор на

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Программа нацелена на формирование у слушателей целостного православного мировоззрения и комплекса знаний в области православного богословия. Особое внимание уделяется умению применять полученные знания, организуя просветительскую деятельность на приходах, в благочиниях, епархиях.

Срок обучения – 3,5 года.

Форма обучения: заочно-дистанционная (две очные сессии в год в стенах Московской духовной академии (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад)) – с 8 по 17 января и с 31 июля по 11 августа). Зачисление 1 раз в год – 1 августа.

Citeşte mai departe >>>

Программа повышения квалификации по направлению «Основы духовно-нравственной культуры» и курс «Основы Православия»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

И КУРС «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ»

10 ДНЕЙ В ЛАВРЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ. Слушатели программы имеют уникальную возможность погрузиться в жизнь древнего монастыря и старейшей Духовной школы: молиться вместе с братией и общаться с известными богословами и ведущими преподавателями Академии.

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

в сотрудничестве с

МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УНИВЕРСИТЕТОМ (МПГУ)

с 31 июля по 11 августа в Московской духовной академии на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры проводит обучение по программе повышения квалификации для педагогов и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea „Sfînta Treime” – Rudi și-a sărbătorit hramul

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, 28 mai 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul.

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”.

Citeşte mai departe >>>

Eveniment cultural-spiritual inedit în Duminica Cincizecimii în parohia Țaul, Dondușeni

 

Duminica Cincizecimii este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc Faptele Apostolilor (Fapte II, 1-4) și cu care se încheie descoperirea față de lume și de creație a lui Dumnezeu, Cel în Treime.

La 10 zile dupa Înălțare sau la 50 de zile după Paști, Duminica Cincizecimii e sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine, căci în aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Cu binecuvântarea  Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la 27 mai 2018, de Duminica Mare, la Țaul după Sfânta și Dumnezeeasca Liturghie a avut loc un eveniment spiritual-cultural inedit. Trei autori băștinași și-au lansat cărțile, vizând nemijlocit localitatea. Astfel, Alexandru Grama, locuitor al s.Țaul, a lansat lucrarea „Fântâna babei Ileana”; preotul parohiei Țaul – protoiereul Lucian Serdeșniuc, a lansat lucrarea „Valoarea parteneriatului dintre Școală și Biserică în devenirea morală și sprituală a elevilor”, iar jurnalista, prozatoarea și poetesa Elena Tamazlîcaru, originară din Țaul, a lansat lucrarea „Amintiri din raiul copilăriei”.

Citeşte mai departe >>>

Enoriașii parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, Dondușeni, au purces într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea „Sfînta Treime”, Rudi, la sărbătoarea hramului

 

Enoriașii parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, Dondușeni, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, sub îndrumarea și participarea nemijlocită a părintelui paroh, protoiereului Rodion Pleșca, blgocin de Dondușeni, au purces în ziua mărețului praznic al Pogorîrii Sfîntului Duh, în Duminica Cincizecimii, într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea „Sfînta Treime”, Rudi, pentru a participa în ziua de luni la Sfînta Liturghie prilejuită de sărbătoarea hramului sfîntului așezămînt monastic.

Cu inimile înaripate de credință și sufletele inundate de bucurie sfîntă, mulțimea de creștini s-au adunat dis-de-dimineață la biserica din localitate, unde, după ce s-au rugat la serviciul divin praznical, care a început la orele 5.00 dimineața, cu ajutorul și binecuvîntarea Domnului au pornit la drum. Însoțiți de rugăciuni și cîntări duhovnicești, creștinii au prcurs pe jos pînă la Sfînta Mănăstire Rudi în jur de 60 de kilometri.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 18012345...Ultima »