Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 144
Pagini vizitate: 516
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 241
Pagini vizitate: 891

Vizită la Spitalul Raional Edineț și la Mănăstirea rupestră „Sf. Ioan Botezătorul”, Leadova, Ucraina

 

Miercuri, 30 iulie 2014, membrii conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, împreună cu Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, au vizitat Secțiile Traumatologie și Cardiologie ale Spitalului Raional Edineț pentru a lua cunoștință de modul în care au fost distribuite și folosite mobilierul și celelalte ajutoare umanitare primite anterior. Discutînd cu directorul instituției medicale, domnul Anatolie Guțu, și cu medicul traumatolog, domnul Sergiu Moraru, atît Ierarhul, cît și doamna președinte a Organizației filantropice germane Ursula Honeck, s-au arătat mulțumiți de rezultatul acestei colaborări spre binele personalului medical și mai ales a bolnavilor care vin aici pentru a-și recăpăta sănătatea. Conducerea spitalului a mulțumit la rîndul ei cordial Prea Sfințitului Nicodim, doamnei Ursula Honeck și tuturor oamenilor cu suflet mare care au contribuit la îmbunătățirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a secțiilor respective.

Citeşte mai departe >>>

Raze de bucurie și speranță pentru mai multe familii nevoiașe din raionul Orhei

Membrii conducerii Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa”, cu binecuvîntarea și purtarea de grijă a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-au aflat în dimineața zilei de marți, 29 iulie, 2014, în vizită de lucru în parohia „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Bolohani, Orhei. Însoțiți de părintele paroh, protoiereul Igor Naval, oaspeții din Germania au vizitat familia doamnei Lilia Zagaradniuc, oferindu-i un ajutor financiar. De susținere materială și donații de bani pentru sezonul rece au beneficiat în această zi și alte cîteva familii vulnerabile din localitate. Vizita s-a încheiat cu o întrevedere cu primarul satului Bolohani, domnul Lilian Cotruță, care a mulțumit membrilor Organizației „Hilfe fur Osteuropa” și în special președintelui ei, doamnei Ursula Honeck, pentru tot sprijinul acordat oamenilor din ceastă localitate.

În continuare, înalții oaspeți au vizitat satul Jora de Mijloc unde au înmînat burse la peste 20 de copii din familii vulnerabile, care se află de mai mult timp în grija Prea Sfințitului Nicodim. Nu a fost trecută cu vederea nici familia domnului Sergiu Popescu, din aceeași localitate, căruia doamna Ursula Honeck i-a înmînat banii colectați în Germania de către Organizația „Hilfe fur Osteuropa” pentru a susține tratamentul costisitor al copilului său bolnav de leucemie.

Citeşte mai departe >>>

Reprezentanții conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, în vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni

 

Luni, 28 iulie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a întîmpinat cu pîine și cu sare la Reședința Arhierească din orașul Orhei delegația reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania. Înalții oaspeți se vor afla într-o vizită de lucru la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei și în Episcopia de Edineț și Briceni, unde vor vizita Spitalul Raional Edineț pentru a lua cunștință de modul în care au fost repartizate ajutoarele pentru Secția Cardioreumatologie și despre lucrurile care mai lipsesc și pe care Organizația ar putea să le doneze. Din delegația oficială fac parte doamna președinte Ursula Honeck, domnul Gunter Kollner și doamna Augusta Jumanca, reprezentanta Organizației pentru România.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

 

Înalt Prea Sfințite Stăpîne!

Cinstirea Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, Ocrotitorul spiritual al Înalt Prea Sfinției Voastre, dar și recenta aniversare a 25 de ani de slujire arhierească, constituie pentru noi un fericit prilej de a Vă adresa cele mai calde și sincere felicitări împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești și mult har de la Domnul nostru Iisus Hristos!

Bunul și Milostivul nostru Părinte Ceresc, pentru rugăciunile și mijlocirile Sfîntului Mare Cneaz Vladimir, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă și dragoste pentru propovăduirea mărturisitoare a Cuvîntului mîntuitor al Evangheliei și aceeași putere și  înțelepciune de a conduce fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe din Moldova pe îngustul și anevoiosul drum al mîntuirii sufletului.

Asigurîndu-Vă de fiasca noastră dragoste și supunere Vă dorim sănătate, zile îndelungate și mîntuire sufletească!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu deosebit respect și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Slujbă Arhierească în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, Edineț

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, a pomenirii Sfinților Părinți de la 6 Soboare Ecumenice, biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț, s-a aflat în veșmînt de sărbătoare cu prilejul vizitei Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Ierarhul a fost întîmpinat cu multă bucurie duhovnicească, cu pîine și cu sare și cu chivotul ce adăpostește părticele din cinstitele moaște ale Sfinților Trei Ierarhi, de către soborul de preoți slujitori în frunte cu părintele paroh, protoiereul Alexei Tanaseiciuc, precum și de mulțimea enoriașilor și a oaspeților din țară și de peste hotare prezenți la acest eveniment. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Pericopele evanghelice ale Duminicii, cu binecuvîntarea Ierarhului au fost explicate credincioșilor de către protoiereul Victor Babisanda, parohul bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Protoiereului Vetcislav Cazacu, Prorectorul ATOM cu prilejul aniversării a 45 de ani de viață

 

Prea Cucernice părinte Vetcislav Cazacu!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 45 de ani de viață!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul că V-a dat viață, V-a înzestrat cu multă credință, dragoste și rîvnă pentru cele sfinte, învrednicindu-Vă de sublimitatea slujirii preoțești, și V-a dăruit înțelepciune, cutezanță și putere pentru a îndeplini cu vrednicie o misiune deosebită – aceea de a semăna în inimile tinerei generații cultura teologică, acea sămînță a Evangheliei lui Hristos.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, zile îndelungate, dragoste, pace, bucurii, realizări duhovnicești și mîntuire sufletească.

În calitate de prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă ați depus mult suflet modernizarea instituției, la ridicarea nivelului de studii, disciplină și trăire duhovnicească, fapt pentru care, apreciindu-Vă după merit eforturile, considerăm oportună decorarea Sfinției Voastre cu înalta distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – medalia „Sf. Dreptul Nicodim” de gradul I.

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Vizită la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Zosin, județul Botoșani, România

 

Marți, 22 iulie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, însoțit de părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, a vizitat Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Zosin, comuna Bălușeni, județul Botoșani, România. Prea Sfinția Sa a fost primit cu multă căldură de frații obștii în frunte cu părintele stareț, protosinghelul Teodosie Pleșca, care a făcut o prezentare a mănăstirii. În semn de aleasă prețuire și amintire a acestei vizite, Ierarhul a oferit în dar părintelui stareț o frumoasă cruce pectorală cu podoabe.

În acest context, Vlădica a apreciat înalt faptul că de mai mulți ani Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Zosin și Mănăstirea „Nașterea Domnului” Zăbriceni, al cărei stareț este arhimandritul Damian Burlacu, președintele Departamentului eparhial Mănăstiri și Viață monahală, întrețin bune și durabile relații de colaborare și schimb de experință duhovnicească.

Citeşte mai departe >>>

Celebrare duhovnicească a unui sfert de veac de slujire arhipăstorească a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

 

În dimineața zilei de Duminică, 20 iulie 2014, Arhierii Bisericii Ortodoxe din Moldova, printre care s-a aflat și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, stareții și starețele de mănăstiri și protopopii din Eparhia de Centru, precum și mulțime de credincioși, s-au reunit la Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău, pentru a prăznui prin rugăciune cei douăzeci şi cinci de ani de arhipăstorie ai Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost marcată de rugăciuni de bucurie şi recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu, pentru ocrotirea cerească a binecredinciosului nostru popor în frunte cu Întâistătătorul său.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat domnului Andrei Sangheli cu prilejul aniversării jubileului de 70 de ani de viață

 

Mult Stimate Domnule Andrei Sangheli,

Ziua în care Dumneavoastră marcaţi jubileul de 70 de ani îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate, mult succes și prosperitate în tot ceea ce faceți!  Vă doresc să aveți parte de căldură în suflet, bucurie în inimă și multă putere de la Dumnezeu pentru a Vă realiza și în continuare dorințele.

La ceas aniversar dorim să ne exprimăm alesele noastre sentimente de profundă recunoștință și înaltă considerație pentru dragostea ce ați purtat-o și o purtați față de poporul nostru, credința ortodoxă și valorile ei perene, dar mai ales pentru aportul pe care l-ați adus Bisericii Ortodoxe din Moldova de-a lungul timpului. Dumnezeu, prin lucrarea Sa proniatoare în istorie ne-a demonstrat că, în perioada reînvierii credinței, după o îndelungată vreme de restriște și prigoană, ați fost omul potrivit la timpul potrivit. În calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, între anii 1992-1997, ați contribuit cu toată rîvna și dragostea la redeschiderea sfintelor locașuri și așezăminte mănăstirești, la retrocedarea proprietăților și pămînturilor vechilor mănăstiri moldave, pe multe din ele ctitorindu-le cu multă dăruire și dragoste pentru Dumnezeu și credința strămoșească. Pînă în prezent, de fiecare dată cînd a fost nevoie ați sprijinit și susținut cu generozitate Mănăstirea Curchi, Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei, dar și multe alte biserici și mănăstiri din țara noastră.

Avînd în vedere înaltele calități morale ce Vă cararcterizează, respectul pentru bunele tradiții și cultura neamului nostru, precum și sprijinul constant acordat Bisericii Ortodoxe, considerăm oportună decorarea Domniei Voastre cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – medalia „Sf. Dreptul Nicodim” de gradul I.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu viață îndelungată, bunăstare şi fericire alături de cei dragi, noi ascensiuni și frumoase realizări!

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Taina Sfîntului Botez la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Sîmbătă, 19 iulie 2014, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, Taina Sfîntului Botez asupra pruncului Alexandru, fiul domnului Andrei Stratan, diplomat și general, fost ministru al afacerilor externe și viceprim-ministru al Guvernului Republicii Moldova.

Cu acest prilej, Ierarhul a adresat calde felicitări părinților și nașilor cu ocazia fericitului eveniment al încreștinării fiului lor Alexandru, care a fost renăscut din apă și din Duh pentru viața în Hristos, dorindu-le ca Sfîntul Ocrotitor al acestui prunc, prin mijlocirile sale să dăruiască pruncului bărbăție, curaj, înțelepciune, rîvnă și dragoste pentru comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune în Sfînta Sa Biserică.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 11012345...Ultima »