Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 156
Pagini vizitate: 670
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 329
Pagini vizitate: 1861

Паломничесево на святую гору АФОН

 

В жизни каждого православного человека есть такие святые уголки, встречи с которыми иногда ждешь полжизни. Среди них Благословенный Афон!  Место непрестанной молитвы, тысячелетнего подвига монашества. Гора особого покровительства Царицы Небесной.
Святая Гора Афон – это место, благословленное Самой Богородицей, которая по Вознесении на Небо Господа Иисуса Христа освятила Гору своими стопами и предвозвестила миру, что здесь будет основана та святыня, которой суждено стать оплотом христианской веры.
Паломничество на святую гору Афон!

Citeşte mai departe >>>

În Duminica Triumfului Ortodoxiei Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-a dovedit a fi neîncăpătoare în prima Duminică a Postului Mare, a Ortodoxiei, pentru mulțimea credincioșilor care au participat la Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare oficiată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După rugăciunea „Tatăl Nostru”, un număr mare de credincioși s-a împărtășit cu Cinstitul Trup și Sînge al Mîntuitorului.

În cuvîntul de învățătură, rostit după citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre semnificația Duminicii Triumfului Ortodoxiei împotriva tuturor învățăturilor eretice, felicitînd credincioșii cu prilejul acestei deosebite sărbători pentru întreaga suflare ortodoxă. Prima duminică din Postul Sfintelor Paşti aminteşte de evenimentele din 11 martie 843, de la Constantinopol, cînd a fost restabilit cultul sfintelor icoane. Pentru că această zi a fost considerată o nouă victorie a Ortodoxiei împotriva ereziilor, s-a stabilit ca prima duminică din Postul Mare să fie numită Duminica Ortodoxiei. În acest context, Ierarhul a amintit că a fi ortodox înseamnă în primul rind a fi împreună cu Hristos, a ne împărtăși cu Hristos și a trăi după voia Sa cea sfîntă.

Citeşte mai departe >>>

Sîmbăta Sfîntului Mare Mucenic Teodor Tiron la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Sîmbăta primei săptămîni a Postului Mare, a pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Teodor Tiron, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de slujitori şi în prezenţa unui număr mare de credincioşi, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. La finalul slujbei mulţi credincioşi care s-au mărturisit şi au primit dezlegare de la duhovnic, s-au împărtăşit cu Sfîntul Trup şi Sînge al Mîntuitorului.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. Ierarhul a chemat credincioşii la conştientizarea Jertfei supreme pe care a adus-o Mîntuitorul Hristos pe Cruce pentru mîntuirea neamului omenesc şi a înaltei demnităţi la care toţi suntem chemaţi – aceea de a deveni fii ai lui Dumnezeu după har. În acest context Arhiereul a subliniat importanţa însoţirii postului alimentar de mai multă nevoinţă trupească şi duhovnicească – de metanii, mai multă rugăciune, milostenie şi fapte bune, ca mijloace pentru a ne apropia de Dumnezeu şi a realiza această înaltă chemare. În cuvîntul său Vlădica a vorbit şi despre importanţa pomenirii în rugăciune a tuturor celor din veac adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri drept măritori creştini, recomandînd părinţilor să-i înveţe şi pe copiii lor să săvîrşească astfel de rugăciuni.

Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite la Mănăstirea Călărășeuca

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de vineri, 27 februarie 2015, începînd cu ora 6.00, slujba Miezonopticii, a Ceasurilor, Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii mănăstirii.

După rugăciunea amvonului, Ierarhul a citit canonul Sfîntului Mare Mucenic Teodor Tiron și a binecuvîntat coliva. Această rînduială se săvîrșește în amintirea minunii pe care a săvîrșit-o Sfîntul Teodor în vremea lui Iulian Apostatul, ferind creștinii din Constantinopol de pîngărirea cu alimente stropite cu sîngele jertfelor idolești.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Pavecerniței Mari cu citirea ultimei părți a Canonului de pocăință al Sfîntului Andrei Criteanul la Mănăstirea Călărășeuca

 

În seara zilei de joi, 26 februarie 2015, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Pavecerniței celei Mari cu citirea părții a patra a Canonului de pocăință al Sfîntului Andrei Criteanul la Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca. Alături de Prea Sfinția Sa au slujit preoții de la mănăstire, la rugăciune participînd Preacuvioasa maică stareță, egumena Eufrosinia, împreună cu viețutoarele obștii și mai mulți închinători.

La final Vlădica a rostit un cuvînt de învățătură în care a tîlcuit tema centrală a canonului citit în primele patru zile zle Postului Mare – pocăința cu lacrimi și frîngere de inimă, care este singura cale de întoarcere de la păcat spre Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

În joia primei săptămîni a Postului Mare Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite la Mănăstirea Zăbriceni

 

Joi, 26 februarie 2014, începînd cu ora 11.00, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu soborul de slujitori de la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite.

Slujba cunoscută sub numele de Liturghia Darurilor Mai Înainte sfinţite este de fapt un ritual de împărtăşanie dezvoltat prin îmbinarea vecerniei cu unele elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfa cea fără de sînge şi nu se sfinţesc darurile de pîine şi vin, ea poartă denumirea de Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a participat la slujbele din dimineața zilei a patra a Postului Mare la Mănăstirea Zăbriceni

 

Astăzi am mai urcat o zi pe treptele Postului Mare, pe care metaforic îl numim urcuș duhovnicesc spre Înviere. Însă pentru a se constitui într-un adevărat urcuș, Sfînta Biserică ne învață că postul trebuie unit cu sfintele slujbe specifice acestei perioade, şi anume: Canonul cel mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, spovedania şi împărtăşirea credinciosului cu Sfintele Taine, citirea cărţilor duhovniceşti: Psaltirea, Vieţile sfinţilor sau alte cărţi ziditoare de suflet. De asemenea trebuie să unim postul cu toată fapta cea bună, cu milostenia, cu iubirea, să fim mai buni, mai îngăduitori, să renunţăm la ură şi la toate patimile care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să cerem lui Dumnezeu să ne vedem păcatele şi să nu osândim pe aproapele nostru, aşa cum spunem în rugăciunea Sfântul Efrem Sirul.

În dimineța zilei de astăzi, începînd cu ora 4.00, Prea Sfințitul Nicodim a participat la slujbele de dimineață rînduite pentru această perioadă a postului împreună cu părinții și frații Mănăstirii Zăbriceni.

Citeşte mai departe >>>

Denia Canonului de pocăință al Sfîntului Andrei Criuteanul la Mănăstirea „Sf. Treime”, Rudi

 

În seara celei de-a treia zile a Sfîntului și Marelui Post al Paștilor, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii de maici „Sf. Treime” din localitatea Rudi. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței celei Mari cu citirea Canonului de Pocăință al Sfîntului Andrei Criteanul.

La final, Ierarhul a adresat Preacuvioasei maici starețe, egumena Maria, duhovnicului Mănăstirii, arhimandritului Patrocl, maicilor și închinătorilor un cuvînd de învățătură în care a tîlcuit sensul duhovnicesc și îndemnurile spre pocăință oferite de canon și rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul.

Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite la Mănăstirea Zăbriceni

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat miercuri, 25 februarie 2015, începînd cu ora 11.oo, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut parte arhimandritul Damian (Burlacu), starețul sfîntului așezămînt, protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, și slujitorii mănăstirii.

La final, monahii, ascultătorii și închinătorii prezenți la slujbă s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Citeşte mai departe >>>

Cuvânt al Sfîntului Ierarh Ioan Maximovici despre pocăință

 

„Deschide-mi ușile pocăinței,

 Dătătorule de viață! “

Cuvântul grecesc pentru pocăință este „metanoia”. În sens literal acesta înseamnă schimbarea minții, a modului de a cugeta. Cu alte cuvinte, pocăința este schimbarea atitudinii, a modului de a gândi, schimbarea omului în lăuntrul său. Pocăința este revizuirea părerilor omului, este schimbarea vieții lui.

Cum poate să aibă ea loc? La fel cum se întâmplă atunci când un om ajunge într-o cameră întunecată, care deodată este luminată de razele soarelui: cât timp a privit camera în întuneric, i se părea într-un anume fel: multe din cele aflate acolo nu le vedea, și nici nu presupunea că se află acolo. Multe lucruri și le închipuia cu totul altfel de cum erau de fapt. Trebuia să se miște cu grijă, întrucât nu știa unde se află obstacolele. Dar iată, camera se luminează, el vede totul limpede și se mișcă liber.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 12512345...Ultima »