Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 24
Pagini vizitate: 297
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 184
Pagini vizitate: 477

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere

 

Înalt Prea Sfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie. Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei, pe calea cea strîmtă și anevoioasă a mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Mitropolie a Chișinăului și a Întregii Moldove.

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înalt Prea Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Înalt Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

 

Prea Sfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) a Cuvîntului Evanghelic și neobosit apărător al valorilor sacre ale credinței noastre ortodoxe strămășești și așa Vă dorim să rămîneți cu ajutorul lui Dumnezeu și în continuare.

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu aleasă considerație și dragoste întru Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

Serviciul divin praznical la Mănăstirea ”Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” – Ciuflea, cu prilejul celebrării celor 50 de ani de la naștere, a Arhimandritului Nicolae (Roșca)

 

Miercuri, 16 august 2017, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea ”Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” – Ciuflea, din mun. Chișinău, cu prilejul celebrării celor 50 de ani de la naștere a Arhimandritului Nicolae (Roșca), Duhovnicul și administratorul acestei vetre monahale din inima Capitalei.

În această zi semnificativă zi pentru Duhovnicul – administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea – celebrarea celor 50 de ani de la naștere, alături de ÎPS Mitropolit Vladimir s-au rugat ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, PS Ambrozie, Episcop de Neftecamsk și Octeabrsk, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan și PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Arhimandrit Nicolae (Roșca) cu ocazia aniversării zilei de naștere

 

Prea Cuvioase Părinte Nicolae!

Aniversarea zilei de naştere a Prea Cuvioşiei Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți!

Dragostea pentru pentru Dumnezeu și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe tot parcursul timpului, chivernisind cu chibzuială și multă înțelepcine, în calitate de duhovnic și administrator, bunul mers al vieții duhovnicești și gospodărești a Mănăstirii „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din capitală.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a îndruma cu și mai mult har spre Hristos sufletele celor care, dorind să afle pace și alinare duhovnicească, pășesc cu evlavie pragul Mănăstirii Ciuflea!

La mulţi şi fericiţi ani!

Cu deosebită considerație și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat părintelui secretar eparhial, protoiereului Adrian Cotelea cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

 

Prea Cucernice părinte Adrian,

Primiți cordialele mele felicitări și urări de bine cu prilejul zilei de naștere a Sfinției Voastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești și ajutor sfînt în activiteatea ce o desfășurați în calitate de Secretar al Episcopiei de Edineț și Briceni.

Din inimă Vă doresc să fiți mereu tînăr la suflet și la trup și mă rog Mîntuitorului Hristos să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusa spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe! 

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

De sărbătoarea Scoaterii Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Mihălășeni, Ocnița

 

Luni, 14 august 2017, în ziua prăznuirii Scoaterii Sfintei Cruci și a pomenirii celor 7 frați Mucenici Macabei, a mamei lor Solomoni și a dascălului lor Eleazar, zi care marchează începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a noului indition al Sfintei Mese, confecționat din metal prețios și împodobit cu icoane imprimate, apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Mihălășeni, raionul Ocnița, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi. Din soborul preoțesc a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Oleg Bacal, blagocinul raionului Ocnița, sectorul II, protoiereul Ioan Agatii, parohul sfîntului locaș, slujitori din parohiile învecinate.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a X-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a X-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. În cadrul serviciului divin a fost citită pericopa evanghelică a zilei de la Matei XVII, 14-23, despre vindecarea lunaticului, care a fost explicată apoi de către Ierarh.

Prea Sfinția Sa a subliniat puterea negrăită și nelimitată a credinței, care poate muta și munții păcatelor, ai indiferenței și nepăsării noastre duhovnicești. „Mustrarea Mîntuitorului Hristos pentru necredința poporului răsună pînă în zilele noastre, de aceea, să alungăm din viața și ființa noastră pe demonul cel surd la Cuvîntul Evangheliei și mut în a-l mărturisi pe Dumnezeu prin cuvînt și prin faptă”, a mai îndemnat Ierarhul. Prea Sfinția Sa a mai amintit că de mîine începe postul Adormirii Maicii Domnului, binecuvîntînd credincioșii la un post folositor și plin de rodiri duhovnicești.

Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Halahora de Sus, raionul Briceni

 

Sîmbătă, 12 august 2017, mulțimea credincioșilor de la Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Halahora de Sus, raionul Briceni, în frunte cu părintele paroh, preotul Ioan Onciulenco, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrşit aici slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească.

La serviciul divin Prea Sfinției sale i-a coliturghisit un sobor de preoți şi diaconi, din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul raionului Briceni, sector I, protoiereul Vasile Saracuța, slujitori din cadrul blagociniei.

Citeşte mai departe >>>

Taina Sfintei Cununii la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Briceni

 

Ziua de vineri, 11 august 2017, a fost una deosebită pentru tinerii Anatolii și Edisa, care și-au consfințit iubirea reciprocă prin Taina Cununiei oficiată în sobor de preoți și diaconi de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orșul Briceni.

După slujbă, Ierarhul a felicitat tinerii însurăței cu prilejul celebrării căsătoriei, i-a îndemnat să petreacă viața în curăție, ascultare, răbdare, iubire față de Dumnezeu și unul față de altul și le-a urat multă sănătate, bucurii și împliniri în viața de familie.

Citeşte mai departe >>>

Adunare cu blagocinii Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Vineri, 11 august 2017, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat secretarul și blagocinii eparhiei într-o ședință ordinară la sediul episcopal din orașul Edineț.

Ierarhul a adus la cunoștința slujitorilor un raport succint privind activitatea bisericească și principalele realizări ale primului semestru al anului 2017, trasînd obiectivele și prioritățile ce urmează a fi implementate în timpul apropiat. Astfel, s-a discutat despre orgnizarea participării clerului împreună cu credincioșii, la 3 septembrie 2017 la Mănăstirea Căpriana, la ziua de prăznuire a primului Ierarh al Episcopiei de Chișinău și Hotin – Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, canonizat anul trecut; precum și la conferința preoțească dedicată familiei, ce va avea loc la sediul episcopal din Edineț la data de 25 septembrie.

Apoi s-au purtat discuții legate de bunul mers al vieții parohiale, duhovnicia și disciplina clerului, sfaturi și îndemnuri duhovnicești.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protodiaconului Filip Namolovan cu prilejul aniversării zilei de naștere

 

Cucernice părinte protodiacon Filip!

Cu prilejul aniverării zilei de naștere a Cucerniciei Voastre, am deosebita bucurie să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți de viață, sănătate deplină, har de la Bunul Părinte Ceresc și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți, pace și mîntuire sufletească.

În această zi aniversară ne rugăm Atotmilotivului Dumnezeu să reverse din plin darurile Sale cele Cerești asupra Cucerniciei Voastre, dăruindu-Vă și în continuare multă înțelepciune, pricepere și rîvnă pentru mărturisirea și propovăduirea credinței ortodoxe și îndeplinirea ascultării de secretar personal al Episcopului de Edineț și Briceni, ce V-a fost încredințată, spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii!

Să ne trăiți la mulți și fericiți ani!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Sfîntul Mare Mucenic Pantelimon, Tămăduitorul de boli, cinstit în parohia „Sf. Irh. Nicolae” din satul Drepcăuți, Briceni

 

Sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, a adunat, miercuri, 9 august 2017, mulțime de credincoși la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Drepcăuți, raionul Briceni, care au primit cu bucurie duhovnicească vizita arhipăstorească a Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Ierarhul a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat fiind de un sobor de preoți din care au mai făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul raionului Briceni, sectorul II, protoiereul Lilian Ciubatîi, părintele paroh, protoiereul Anatolie Ciuntu, slujitori din cadrul blagociniei.

După citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, Vlădica a vorbit credincioşilor despre viaţa şi minunile pe care le-a săvîrşit Dumnezeu prin Sfîntul Său Mucenic Pantelimon pentru credinţa sa statornică şi a subliniat importanța vindecării noastre spirituale prin Tainele Bisericii, ca temei pentru vindecarea de bolile trupeşti.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 16112345...Ultima »