Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Sfinţirea bisericii „ Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah ” din orașul Edineț

Marţi 20 octombrie 2020, biserica ocrotită de Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah din orașul Edineț  s-a aflat în haine de sărbătoare. Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni înpreună cu Prea SfințitulIoan, Episcop de Soroca înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi au săvîrșit slujba de sfințire a bisericii. După stropirea zidurilor cu apă sfinţită şi ungerea lor cu Sfîntul şi Marele Mir, Ierarhii aubinecuvîntat şi au pecetluit Sfînta Masă. Citeşte mai departe >>>

Taina Sfintei Cununii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Ziua de duminică, 18 octombrie 2020, a fost una deosebita pentru tinerii Gheoghii și Luminiţa, care și-au consfințit iubirea reciprocă prin Taina Cununiei oficiată în sobor de preoți și diaconi de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în prezența nașilor – protodiaconul Vasile și matuşca Silvia Baciu.

După slujbă, Ierarhul a felicitat tinerii însurăței cu prilejul celebrării căsătoriei, i-a îndemnat să petreacă viața în curăție, ascultare, răbdare, iubire față de Dumnezeu și unul față de altul și le-a urat multă sănătate, bucurii și împliniri în viața de familie. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XIX-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XIX-a după Cincizecime și prima după sărbătoarea Acoperămîntului Maicii Domnului, zi în care prăznuim, conform deciziei Sinodului BOM din 13.06.2018 (Procesul verbal Nr. 2), Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăț, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvîntul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Prea Sfințitul Nicodim a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale. De asemenea, Prea Sfinția Sa a vorbit și despre importanța cinstirii Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăț, prin care ne întărim în nădejdea prezenței harului Duhului Sfînt viu și lucrător și asupra noastră, a tuturor creștinilor ce locuim pe aceste meleaguri.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat litia mică pentru odihna cu drepții a nou-adormitului Părinte Arhimandrit Rafail (Bodiu), starețul Mănăstirii „Sf. Prooroc Ilie” Nicoreni

În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie 2020, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a deplasat la Mănăstirea „Sf. Prooroc Ilie” din localitatea Nicoreni, unde a săvîrșit, înconjurat de un sobor de preoți în prezența obștii monahale şi numeroșii săi fii duhovniceşti, slujba litiei morțești la căpătîiul vrednicului de pomenire Preacuviosului Părinte Arhimandrit Rafail (Bodiu), starețul acestui sfînt locaș.

La finalul slujbei, Vlădica Nicodim a adresat obștii monahale Mănăstirii Nicoreni și celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Prea Sfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Rafail va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească de hramul Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

Catedrala Arhierească „Acoperămîntul Maicii Domnului” din oraşul Briceni și-a deschis larg ușile în zi de hram, miercuri, 14 octombrie 2020, pentru numărul mare de credincioşi veniţi să o cinstească pe Împărăteasa Cerului și a Pămîntului, Preasfînta Născătoare de Dumnezeu, care cu cinstitul ei Omofor ocrotește această biserică și întreaga localitate. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat aici Sfînta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. 

După Sfînta Liturghie slujitorii altarului și creștinii au săvîrșit un Te Deum de sănătate. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat obștii monahale a Mănăstirii „Sf. Prooroc Ilie” din localitatea Nicoreni, raionul Drochia, tuturor pelerinilor și închinătorilor acestui sfînt așezămînt monastic, în legătură cu mutarea dintre noi la cele veșnice a părintelui stareț – Arhimandritul Rafail Bodiu

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de unul din marii duhovnici ai zilelor noastre – Preacuviosul Părinte Arhimandrit Rafail Bodiu, starețul Mănăstirii „Sf. Prooroc Ilie” – Nicoreni, un rîvnitor călugăr, fierbinte rugător și vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Rafail va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste membrii obștii monahale ce i-a fost încredințată spre păstorire, dar și peste numeroșii săi fii duhovniceşti, îndrumării cărora pe calea Împărăției Cerurilor şi-a dedicat întreaga viaţă.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Rafail a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui arhimandrit Rafail merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Obștii monahale a Mănăstirii Nicoreni greu încercate și tuturor fiilor duhovnicești ai părintelui Rafail le transmitem sincere condoleanţe.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Arhierească Liturghie şi slujba de sfințire a noului iconostas la bisericii „Sf. Treime” din orașul Cupcini

Sîmbătă, 10 octombrie 2020, mulțimea enoriașilor bisericii „Sf. Treime” din orașul Cupcini, păstoriți de protoiereul Marcel Curoș, cu multă bucurie duhovnicească au participat la Arhierească Liturghie şi rînduiala de sfințire a noului iconostas. Slujba a fost săvîrșită de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, şi un sobor de preoţi şi diaconi. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în mod tradițional, cu pîine și cu sare, de părintele paroh și de primarul orașului, Ion Ostaficiuc.

Alături de credincioși la slujbă a fost prezent Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi  încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul cinstit la Mănăstirea “Învierea Domnului” din oraşul Briceni

În ziua pomenirii  Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, vineri, 9 octombrie 2020, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, o oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Ioan, Episcop de Soroca și Vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

IMG_9634

Prea Sfinția Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Prea Sfinției Voastre – Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile de mijlocire ale iubitului Său Ucenic și Apostol Ioan, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și pînă acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe.

Asigurîndu-Vă de aleasa noastră prețuire, în zi de sărbătoare, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă sporească frumoasele rodiri în Via Sa și să Vă întărească duhovnicește și trupește în realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre mîntuirea sufletească a credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Sfinţirea noii biserici „Sf. Cuv. Serghie de la Radonej” din satul Paustova, raionul Ocniţa

Joi, 8 octombrie, în ziua pomenirii Cuviosului Serghie de la Radonej, mulțimea credincioșilor din satul Paustova, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Igor Rusnac, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Prea Sfinţitul Nicodim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat mai întîi slujba de sfințire a prestolului și a bisericii, după care a urmat prima Sfîntă şi Dumnezeiască Liturghie în noul locaș de închinare cu hramul „Sf. Cuv. Serghie de la Radonej.

Acest eveniment este o adevărată sărbătoare pentru locuitorii satului Paustova. S-a împlinit visul sătenilor de a avea un locaș de rugăciune mai spațios, deoarece vechea capelă cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la cimitirul localității devenise neîncăpătoare. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni,în legătură cu mutarea la Domnul a surorii sale, Tamara

lumanare-1352452917Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitei roabei tale Tamara, păzindu-o pe ea întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni.

Prea Sfinția Voastră,

Prea Sfințite Vlădica Petru!

Cu adîncă durere creștinească am aflat de mutarea dintre noi la cele veșnice a iubitei Dumneavoastră surori, roaba lui Dumnezeu Tamara, credincioasă fiică a Bisericii Ortodoxe, femeie cu suflet mare, iubitoare de Dumnezeu și de aproapele, bună creștină și exemplară soție, mamă și bunică.

Plecarea ei dintre noi înseamnă o grea pierdere pentru familia sa, pentru Prea Sfinția Voastră personal, dar și pentru toți apropiații și oamenii dragi  care au cunoscut-o.

În acest ceas de întristare provocat de vremelnica despărțire, venim către Prea Sfinția Voastră cu sincere condoleanțe și gînduri de mîngîiere și îmbărbătare, inspirate din credința nezdruncinată în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Căci, pentru noi creştinii, moartea lui Hristos a devenit izvor de Viaţă pentru întreaga omenire.

Mîngîiaţi în credinţă de speranţa Învierii, îi spunem nou adormitei roabei lui Dumnezeu Tamara veșnică pomenire și rugăm pe Mîntuitorul Hristos, Domnul Vieții, să odihnească sufletul ei întru lumina cea neapusă a iubirii sale veșnice.

Veșnică ei pomenire din neam în neam!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni