Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 86
Pagini vizitate: 205
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 194
Pagini vizitate: 1102

Prea Sfințitul Nicodim a sfințit o nouă filială a rețelei de magazine „Fidesco”

image (10)

 

La 1 august 2015,  cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a fost prezent la deschidere și a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba de sfințire a celei de-a 19-a filiale a rețelei de magazine ”Fidesco” din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. La eveniment au fost prezenți și membrii Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” din Germania, aflați în vizită în țara noastră.

La încheierea slujbei, Ierarhul a rostit un cuvînt de felicitare și de mulțumire în care, printre altele, a specificat: „De-a lungul timpului Administrația Rețelei ”Fidesco” nu o singură dată s-a dovedit plină de receptivitate la misiunile sociale ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, contribuind cu cele necesare pentru orfelinate, case de bătrîni, familii socialmente vulnerabile sau la zidirea Sfintelor Lăcașe, fapt pentru care ținem încă odată să le aducem sincere mulțumiri, dar și urări de bine, prosperitate în activitatea de mai departe spre binele creștinilor ortodocși din Moldova și spre o cît mai bună deservire a clienților!”.

Citeşte mai departe >>>

Vizită la Spitalul Raional Edineț și la Cetatea Soroca

???????????????????????????????

 

Prea Sințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat împreună cu doamna Ursula Honeck și membrii delegației Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” aflați în vizită în Eparhia noastră, Secțiile Traumatologie și Cardiologie ale Spitalului Raional Edineț, pentru a lua cunoștință de modul cum a fost folosit ajutorul umanitar și mobilierul destinat acestora. Aici înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie de către șeful instituției, domnul Anatolie Guțu, medicul traumatolog Sergiu Moraru, șeful secției Cardiologie, domnul Anatolie Coroban, personalul medical și pacienții secțiilor, care au exprimat încă o dată mulțumiri pentru acest generos suport material.

Citeşte mai departe >>>

Reprezentanții conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, în vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a întîmpinat cu pîine și cu sare la Reședința Arhierească din orașul Orhei delegația reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania. Înalții oaspeți vor acorda ajutoare umanitare unor copii bolnavi din Orhei și satul Bolohani și se vor afla într-o vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni, unde vor vizita Spitalul Raional Edineț pentru a lua cunștință de modul în care au fost repartizate ajutoarele pentru Secția Cardioreumatologie și despre lucrurile care mai lipsesc și pe care Organizația ar putea să le doneze. Din delegația oficială fac parte doamna președinte Ursula Honeck, domnul Gunter Kollner și doamna Augusta Jumanca, reprezentanta Organizației pentru România.

Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim a coliturghisit alături de Preafericitul Patriarh Kiril

 

În ziua pomenirii a o mie de ani de la adormirea Sf. Cneaz Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt alături de Preafericitul Patriarh Kiril în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova. La servicul divin au mai participat ceilalţi membri permanenţi ai Sfântului Sinod al BORu, precum şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe – surori.

Cu acest binecuvântat şi festiv prilej, Preafericirea Sa a vorbit clerului şi mulţimii de credincioşi despre rolul Sfîntului Cneaz Vladimir în propăşirea Ortodoxiei şi despre modelul actual şi demn de urmat pentru creştinii contemporani.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

 

 

Înalt Preasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înalt Preasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, rîvna pentru cele sfinte și lumina credinței în Hristos ale Sfîntului Mare Cneaz Vladimir să Vă însoțească mereu în rodnica activitate de conducere a credincioșilor pe calea mîntuirii, ce o desfășurați în calitate de Întîăstătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar Mîntuitorul Hristos, pentru mijlocirile Sale, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Duminica a VIII-a după Cincizecime, a Sfinților Părinți de la șase Sinoade Ecumenice, la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

IMG_6171

 

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, a Sfinţilor Părinţi de la primele şase Sinoade Ecumenice, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor şi în prezenţa enoriaşilor sfîntului locaş.

După citirea pericopelor evanghelice ale zilei, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură. Tîlcuind minunea înmulțirii pîinilor, Prea Sfințitul Nicodim a menționat că nu există mai mare fericire pentru poporul credincios, decît să se bucure cu aceeaşi sfântă şi negrăită bucurie ca şi mulţimea de odinioară din pustie, fiind adunat în jurul Mântuitorului în fiecare duminică și zi de sărbătoare la Sfînta Liturghie, sorbindu-I cu nesaţ cuvântul despre Împărăţia lui Dumnezeu şi primind din mâinile Sale Pâinea cea binecuvântată şi dumnezeiască a Sfintei Euharistii. De asemenea, Prea Sfinția Sa a vorbit credincioşilor despre importanţa cinstirii Sfinţilor Părinţi care ne-au apărat credinţa şi au pus bazele teologiei ortodoxe.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Iulian Ciubatîi, parohul bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorîtorul de Mir” din satul Pererita, cu ocazia zilei de naștere

IMG_0649

 

Prea Cucernice părinte Lilian!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul că V-a dat viață, V-a înzestrat cu multă credință, dragoste și rîvnă pentru cele sfinte, învrednicindu-Vă de sublimitatea slujirii preoțești, și V-a dăruit înțelepciune, cutezanță și putere pentru a îndeplini cu vrednicie lucrarea sfîntă de conducere pe calea mîntuirii a credincioșilor din parohia Pererita, ce V-a fost încredințată prin binecuvîntarea Părintelui Ceresc.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, zile îndelungate, dragoste, pace, bucurii, realizări duhovnicești și mîntuire sufletească.

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir cu prilejul aniversării zilei hirotoniei în treapta de arhiereu

IMG_1307

 

Înalt Preasfințite Stăpîne!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Înalt Preasfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și pînă acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe, iar Preasfînta Sa Maică, prin mijlocirile Sale, să Vă sporească frumoasele rodiri în Via Domnului și să Vă întărească duhovnicește și trupește în realizarea activităților pastorale și misionare pe care le desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesaj de felicitare adresat protoiereului Lilian Ciubatîi cu prilejul zilei de naștere din partea enoriașilor parohiei „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorîtorul de Mir” din satul Pererita

201.jpg1

 

Precucernice Părinte Lilian,

În ziua în care, prin bunăvoința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ați ajuns la un nou și frumos popas aniversar, Vă urăm cordial multă sănătate, bucurii alese și deplină liniște duhovnicească.

Cu prilejul celebrării de astăzi, Vă urăm să continuaţi toate lucrările începute spre slava lui Dumnezeu şi spre ajutorarea aproapelui, pentru ca activitatea Preacucerniciei Voastre să fie şi în continuare un exemplu demn de urmat.

Îndreptându-ne ruga către Bunul Dumnezeu, nădăjduim că misiunea pastorală a Sfinţiei Voastre va da roade mulţi ani înainte. Fie ca Hristos, prin milostivirea Lui nemărginită, să Vă fie scut de nădejde împotriva tututror relelor celor văzute și nevăzute, precum și Lumină nestinsă în toate clipele vieții.

La mulți și fericiți ani!

Cu mult respect și fiască dragoste

Corul și enoriașii Dumneavostră

În Duminica a VII-a după Ciniczecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_5798

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Matei IX, 27-35, despre vindecarea a doi orbi și a unui mut demonizat, cu binecuvîntarea Ierarhului predica a fost rostită de clericul superior al Catedralei, protoiereul Iulian Rusu.

În cadrul serviciului divin, absolventul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Noul Neamț (Chișinău),teologul Vitalie Apostol, a fost hirotonit în treapta de diacon. Adresînd calde felicitări noului hirotonit, Prea Sfințitul Nicodim i-a oferit în dar un set de liturghiere.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 13612345...Ultima »