Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 276
Pagini vizitate: 1004
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 332
Pagini vizitate: 1717

Zi de aleasă bucurie duhovnicească în parohia „Sf. Irh. Nicole” din satul Chișcăreni, raionul Sîngerei

IMG_3419

 

În joia Săptămînii Luminate, la 5 mai, 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat alături de Pre Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Chișcăreni, raionul Sîngerei, la invitația și cu bunăvoința parohului sfîntului lăcaș, a protoiereului Gheorghe Lungu, care-și va sărbători mîine ziua Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, dar și marcarea în acest an a jubileului de 50 de ani de viață.

Slujba pascală a purtat un caracter solemn, soborul preoțesc și numeroșii credincioși prezenți la slujbă savurînd din plin intensitatea bucuriei duhovnicești pentru Mîntuitorul Hristos cel Înviat întru slavă ca să ne facă și pe noi părtași la Viața cea Veșnică.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a participat la serviciul divin prilejuit de cea de-a 20 aniversare de la hirotonia întru arhiereu a Înalt Prea Sfințitului Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar

IMG_3382

 

În miercurea săptămînii luminate, la 4 mai 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la festivitățile jubiliare prilejuite de aniversarea a 20 de ani de slujire arhierească a Chiriarhului Eparhiei de Vinița – Înalt Prea Sfințitul Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar.

Cu acest prilej, Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată la Catedrala „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Vinița sub protia starețului Lavrei Adormirii Maicii Domnului de la Kievo-Pecersca, Înalt Prea Sfințitului Pavel, Mitropolit de Vîșgorod și Cernobîl, de către un sobor de Ierarhi din Ucraina, Polonia și Republica Moldova, care au venit să împărtășească bucuria sărbătorii Învierii Domnului și a frumosului jubileu cu îndrăgitul lor confrate întru slujirea lui Hristos, Mitropolitul Simeon.

Citeşte mai departe >>>

Престольный праздник в женском монастыре ” Воскресения Христова” г. Бричаны

 IMG_2883

 

Во Вторник Светлой Седмицы Преосвященнейший Никодим Епископ Единецкий и Бричанский, возглавил соборную Пасхальную Литургию в Бричанском Свято-Воскресенском женском монастыре. Его Преосвященству сослужили клирики Единецко-Бричанской Епархии и гости в священном сане пребывшии на преситольное торжество из соседней Украины. В этот день на Пасхальный колокольный трезвон в святую обитель прибыло несколько сотен поломников, чтобы вместе с насельниками монастыря разделить радость Светлого Христова Воскресенья.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea hramului mănăstirii de maici „Învierea Domnului” din orașul Briceni

IMG_2938

 

În a treia zi de Paști, marți, 3 mai 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat în mod tradițional, așa cum o face în fiecare an, mănăstirea de maici „Învierea Domnului” din orașul Briceni pentru a împărtăși cu viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt bucuria Învierii lui Hristos, care este și sărbătoarea hramului.

În dangătul praznical al clopotelor, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă bucurie duhovnicească și căldurosul salut pascal „Hristos a Înviat!” de către Preacuvioasa Maică stareță, egumena Daniela,  de zeci de pelerini și închinători, și de un sobor mare de slujitori din eparhia noastră și din Ucraina, împreună cu care, într-un duh al păcii și al dragostei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

Citeşte mai departe >>>

Раздели с ближним Пасхальную Радость

 

IMG_20160503_092045

В дни, когда Православная Церковь продолжает славить Воскресшего Христа, приход «Св. Вч. Георгия Победоносца» села Шофрынканы совершил Пасхальный  благотворительный визит в Костештский детский приют Ришканского р-на.

3-го мая с благословения настоятеля храма, митрофорного протоиерея Дионисия Лупашко, старостой и прихожанами прихода, были приготовлены Пасхальные подарки учащимся приюта. Все воспитанники получили в дар сладости, школьные принадлежности, вещи, детские игрушки и др.

Citeşte mai departe >>>

Veselie duhovnicească întru Hristos cel Înviat la Catedrala mitropolitană

IMG_2845

 

În cea de a doua zi a prăznurii Învierii Mântuitorului, mulțime de credincioși și-au îndreptat pașii spre Catedrala Mitropolitană din Chișinău, pentru a împărtăși marea bucurie a Învierii Mântuitorului cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Episcopatul Bisericii Ortodoxe din Moldova, stareții sfintelor mănăstiri, protopopii din cuprinsul Eparhiei de Centru, precum și slujitorii sfântului lăcaș.

Într-o atmosferă și o bucurie pe măsura Sărbătorii, Întâistătătorul, slujitorii și enoriașii, au vestit Vestea cea Mare, că HRISTOS A ÎNVIAT!, mulțumind într-un cuget Domnului că și-a învrednicit turma de a petrece în pace și liniște marea și atât de dorita sărbătoare.

Citeşte mai departe >>>

Bucuria Învierii Domnului prăznuită la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_2340

 

Cu inimile şi feţele strălucind de bucurie, celebrăm din nou şi în acest an Învierea Sfîntă a Domnului Hristos – miracolul miracolelor credinţei noastre, şi cel mai mare eveniment din toată istoria.

În noaptea Sfintei Învieri, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. La această slujbă au participat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, clericii catedralei și un impunător număr de enoriași, oficialități locale și de stat. La miezul nopții Vlădica a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și străduința Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Scan1

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

Dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

După trecerea Mîntuitoarelor Patimi ale lui Hristos, noi din adîncul inimii rostim unii altora sfînta salutare pascală, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl pentru Învierea Fiului Său Cel Unul-Născut, Mîntuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel ne asemănăm ucenicilor Lui, care au mers în lume pentru a vesti la toate neamurile învierea şi „ …ziceau că a înviat cu adevărat Domnul… " (Luca 24, 34). În aceste scurte cuvinte „Hristos a Înviat!” se cuprinde toată esenţa credinţei noastre, toată tăria şi neclintirea nădejdii noastre, toată plinătatea bucuriei şi a fericirii veşnice. Ca de la o scînteie, de la aceste cuvinte inima credincioasă se aprinde de focul ceresc, de o sfîntă încîntare, preaslăvind pe Domnul Înviat ce străluceşte în Dumnezeiasca Sa Lumină.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Scan10006

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие,

дорогие братия и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

После скорбных дней Страстей Христовых мы радостно поздравляем друг друга и произносим священное пасхальное приветствие с благодарением Богу Отцу о Воскресении Единородного Сына, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Тем самым уподобляемся Его ученикам, которые пошли в мир возвестить всем народам о Его воскресении и „ говорили, что Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах „Христос Воскресе!" заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного восторга, прославляет блистающего Божественным светом Воскресшего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Denia Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_1949

 

În ajunul Sîmbetei Mari, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu slujitorii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei slujba Vecerniei și a Utreniei cu Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos. Slujba Prohodului simbolizează punerea în mormînt a Mîntuitorului și se oficiază în fața Sfîntului Epitaf ce reprezintă această scenă. După Slavoslovia Mare a fost săvîrșită procesiunea de înconjurare a bisericii cu Sfîntul Epitaf, iar la încheiere Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură.

Referindu-se la modul în care trebuie să se raporteze fiecare creștin la moartea și îngroparea Domnului Iisus, Prea Sfinția Sa a reliefat importanța împreună răstignirii și morții noastre cu El pentru patimi și păcate, ca să trăim din plin bucuria duhovnicească a Învierii.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 15912345...Ultima »