Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 11
Pagini vizitate: 17
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 280
Pagini vizitate: 709

ANUNȚ! Pelerinaj în Ţara Sfântă, 24 noiembrie – 1 decembrie 2016

tarasfanta

 

Cu binecuvântarea și cu participarea nemijlocită a ÎPS Mitropolit Vladimir, Centrul de pelerinaj “Pelerinul Ortodox” anunță programul pelerinajului în Țara Sfântă.

Pelerinii vor avea posibilitatea să viziteze şi să se închine la locurile sfinte din:

Ierusalim – Mormântul Mântuitorului, Golgota, Piatra ungerii, foişorul Cinei celei de Taină, locul Adormirii Maicii Domnului, Muntele Eleon (locul Înălţării Domnului), Grădina Ghetsimani, Mormântul Maicii Domnului, Vitezda, Drumul Patimilor.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

img_9443

 

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime și a pomenirii Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvîntul de învățătură rostit după slujbă, Prea Sfințitul Nicodim a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”.

Citeşte mai departe >>>

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2017 cu tropare și condace

 

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2017 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2017, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2017-2036, precum și slujba Sfinților care s-au proslăvit în pămîntul Moldovei.

De asemenea, au fost tipărite și calendarele bisericești de buzunar pentru anul 2017.

Citeşte mai departe >>>

Au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

img_5407

 

Astăzi, 18 octombrie, la reședința mitropolitană, sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La întrunire au participat toți arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, după cum urmează: ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari, PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești și PS Episcop Nicodim de Edineț și Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri:

Citeşte mai departe >>>

Adunare cu blagocinii, stareții și starețele de mănăstiri din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

img_9306

 

Duminică, 16 octombrie 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat secretarul, stareții și starețele de mănăstiri și blagocinii eparhiei într-o ședință ordinară la sediul episcopal din orașul Edineț.

În cadrul întrunirii s-au purtat discuții legate de bunul mers al vieții parohiale, duhovnicia și disciplina clerului, sfaturi și îndemnuri duhovnicești.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din satul Șofrîncani, Edineț

img_9026

 

În Duminica a XVII-a după Cincizecime și ziua pomenirii Sfîntului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Șofrîncani, raionul Edineț, unde a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă bucurie duhovnicească, un frumos buchet de flori, pîine și sare, de către omagiatul părinte paroh, protoiereul Dionisie Lupașco, soborul de slujitori și mulțimea credincioșilor.

În tradiționalul cuvînt de învățătură rostit în cadrul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii ca, venind la biserică, să-și deschidă inimile și cugetele pentru a primi, a păstra și a face să rodească în viața lor sămînța mîntuitoare a iubirii divine, care trebuie să se extindă și asupra vrăjmașilor, așa cum ne învață textul evanghelic al duminicii.

Citeşte mai departe >>>

De sărbătoarea Acoperămîntului Maicii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

img_8977

 

În ziua praznicului Acoperămîntului Maicii Domnului și a pomenirii Soborului Tuturor Sfinților ce s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei, vineri, 14 octombrie 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvîntul său adresat credincioșilor, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre esența sărbătorii Acoperămîntul Maicii Domnului, evocînd importanța evenimentului și marea binecuvîntare ce a adus-o Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu în biserica Vlaherna din Constantinopol, în zilele împăratului Leon cel Înțelept, iar de acolo tuturor creștinilor ce o cinstesc cu evlavie, căci sărbătoarea confirmă o dată în plus calitatea de mijlocitoare fierbinte către Dumnezeu a Maicii Domnului pentru toată omenirea. Ierarhul a vorbit și despre datoria de cinstire a sfinților care s-au proslăvit pe pămîntul care trăim noi astăzi, căci, sfințindu-l prin nevoințele, rugăciunile și ostenelile lor duhovnicești, ei ne sunt astăzi fierbinți mijlocitori în fața Părintelui Ceresc pentru mîntuire sufletească.

Citeşte mai departe >>>

Conferinţa Ştiinţifică Naţională „BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA ŞI STATUL. CREDINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE”

img_5165

 

La 11 octombrie 2016, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Naţională „BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA ŞI STATUL. CREDINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE”, consacrată aniversării a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Evenimnentul a început cu lansări de expoziţii la tema „Biserica ortodoxă din Moldova şi statul. Credință și cunoaștere”, expoziţie fotografică (autor: drd. Eugenia TOFAN, şef al Serviciului de Presă al AŞM).

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Blagocinului raionului Donduşeni, Protoiereului Veaceslav Matiescu, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

img_8869

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor – Binecredinciosul Kneaz Veaceslav al Cehiei, am deosebita plăcere de a Vă aduce cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți, sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți.

Fie ca Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfîntului Binecredinciosului Kneaz Veaceslav al Cehiei, sărbătorit astăzi, să Vă dăruiască şi în continuare aceeaşi vigoare, energie, zel şi statornicie în mărturisirea credinței ortodoxe, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a aduce roade vrednice întru slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii Ortodoxe și mîntuirea credincioșilor care V-au fost încredințați spre păstorire!

La mulţi şi fericiţi ani!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

calendar-icona-mold

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2017.

Citeşte mai departe >>>

Hramul parohiei „Sf. Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din satul Clocușna, raionul Ocnița

img_8444

 

În Duminica a XVI-a după Cincizecime și ziua pomenirii Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, biserica din satul Clocușna, raionul Ocnița, s-a aflat în veșmînt de sărbătoare cu prilejul hramulului. Sfînta Liturghie praznicală a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni și Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhii au fost întîmpinați în dimineața zilei cu multă căldură și dragoste, cu flori, cu pîine și cu sare, de către părintele paroh, protoiereul Valeriu Ungureanu, copii îmbrăcați în straie naționale și mulțime de credincioși.

După citirea pericopelor evanghelice ale zilei, Prea Sfinţitul Ioan, care-și sărbătorește în această zi Ocrotitorul Ceresc, a vorbit credincioşilor despre viaţa şi teologia profundă a Sfîntului Ioan Evanghelistul. Prea Sfinţia Sa a remarcat că Sfîntul Ioan este cel care a descoperit lumii că „Dumnezeu este iubire”, că „Dumnezeu este lumină” şi că bucuria vieţii constă în agonisirea şi trăirea acestei iubiri şi lumini.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a fost decorat de către Preafericitul Patriarh Chiril cu ordinul „Sf. Ierarh Macarie, Mitropolitul Moscovei”

2p20161008-vsn_7053-1200

 

Sîmbătă, 8 octombrie 2016, în ziua pomenirii mutării la Domnul a Cuviosului Serghie, egumenul de Radonej, după Sfînta Liturghie, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a înmînat în Sala Tronurilor a Casei Patrirhale din cadrul Lavrei „Sfînta Treime” din Serghiev-Posad, înalte distincții bisericești mai multor Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, care au marcat recent importante aniversări și date jubiliare.

În semn de recunoștință pentru truda arhipăstorescă și în cinstea jubileului de 60 de ani de viață, marcat la 4 septemrie curent, Chiriarhul Eparhiei noastre, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a învrednicit din partea Preafericitului Patriarh Chiril de ordinul „Sf. Ierarh Macarie, Mitropolitul Moscovei”, de grdul II.

Întru mulți și fericiți ani, Stăpîne!

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească în ziua pomenirii mutării la cele veșnice a Cuviosului Serghie de Radonej în Lavra „Sfînta Treime”, Serghiev-Posad

????????????????????????????????????

 

În ziua prăznuirii mutării la cele veșnice a Cuviosului Serghie, egumenul de Radonej (1422), sîmbătă, 8 octombrie 2016, Lavra „Sfînta Treime” din orașul Serghiev-Posad s-a aflat în veșmînt de sărbătoare, cinstindu-și Ocrotitorul Ceresc și întemeietorul.

În această zi, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril, înconjurat de un sobor de arhierei și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse și ai Bisericilor Ortodoxe Locale, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Adormirii Maicii Domnului a mănăstirii.

La serviciul divin a participat un sobor numeros de Ierarhi, oficialități de stat, invitați de onoare și mii de pelerini și închinători. Cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, la eveniment a participat și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 14312345...Ultima »