Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 15
Pagini vizitate: 48
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 275
Pagini vizitate: 1025

Slujba Parastasului la 40 de zile de la mutarea la cele veșnice a protoiereului Ioan Topală

IMG_3069

 

La 6 octombrie 2015, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat la mormîntul protoiereului Ioan Topală din curtea bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei slujba parastasului, la împlinirea sorocului de 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. La serviciul de pomenire a participat un ales sobor de preoți și au fost prezenți fiii regretatului părinte Ioan, fiicele, nepoții, rudele și apropiații.

După slujbă, Prea Sfințitul Nicodim a amintit de faptele pilduitoare ce le-a lăsat în urmă părintele Ioan, ca o făclie călăuzitoare pentru cei ce aleg să meargă pe calea Împărăției Crurilor, rugînd pe Bunul Dumnezeu să rînduiască sufletul adormitului robului Său în ceata sfinților Săi în ceruri.

Veșnică lui pomenire din neam în neam!

Citeşte mai departe >>>

Protoiereul Serghei Grosu a fost oprit de a oficia cele sfinte

prot. Serghei Grosu, Bratuseni, Edinet

 

Prin Decretul Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, pentru tulburarea liniştii în eparhie, clevetire, neascultare şi pentru comportament neadecvat cinului preoţesc, Protoiereul Serghei Grosu este oprit de a oficia cele sfinte începînd cu data de 05.10.2015.

Citeşte mai departe >>>

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

IMG_2985

 

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala “Sf. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Marcu VII, 34 – IX, 1, cu binecuvîntarea Ierarhului, clericul sfîntului locaş, arhimandritul Savatie (Celacu), a rostit o predică. Preacuvioșia Sa a adus în atenție tema centrală a aceste Duminici, în care Sfînta Evanghelie ne descoperă taina crucii noastre. Dacă iubirea lui Dumnezeu pentru noi s-a revelat în Crucea lui Hristos, în această Duminică suntem învăţaţi că răspunsul nostru de iubire faţă de Dumnezeu se arată şi se împlineşte în crucea noastră, purtată pe urmele lui Hristos. Dacă suntem ai lui Hristos, nu avem şi nu trebuie să dorim să avem o altă cale decât calea lui Hristos. Calea lui Hristos este însă calea Crucii. Ceea ce înseamnă că şi calea celor ce sunt ai lui Hristos este o cale a Crucii.

Citeşte mai departe >>>

Всенощное бдение в соборе Святителя Николая города Орхей

20151003_162656

 

В субботу, 3-го октября, Его Преосвященство Преосвященнейший Никодим епископ Единецкий и Бричаский участвовал в всенощным бдением в кафедральном соборе Святителя Николая города Орхея. 

Citeşte mai departe >>>

Taina Sfîntului Botez la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei asupra pruncului Damian

IMG_2873

 

Sîmbătă, 3 octombrie 2015, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, Taina Sfîntului Botez asupra pruncului Damian, fiul protodiaconului Filip și al Tamarei Namolovan.

Cu acest prilej, Ierarhul a adresat calde felicitări părinților și nașilor cu ocazia fericitului eveniment al încreștinării pruncului Damian, care a fost renăscut din apă și din Duh pentru viața în Hristos, dorindu-le ca Sfîntul Ocrotitor al acestui prunc, prin mijlocirile sale să dăruiască pruncului bărbăție, curaj, înțelepciune, rîvnă și dragoste pentru comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune în Sfînta Sa Biserică.

Citeşte mai departe >>>

In Memoriam

PS Dorimedont

 

În ziua pomenirii Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, ne amintim cu adîncă pietate de chipul și faptele celui care în scurta sa viață pămîntească a lăsat o frumoasă amprentă în sufletele multor clerici și binecredincioși creștini din de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Edineț și Briceni, pe care a păstorit-o timp de opt ani cu multă rîvnă, dragoste și înțelepciune duhovnicească, dar și de pretutindeni – vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, care astăzi își sărbătorea Ocrotitorul ceresc.

Deși timpul cu fiecare an ne desparte și ne îndepărtează tot mai mult, noi, cei care am avut fericirea de a-l cunoaște, de a-l avea drept Păstor și Părinte și de a-i fi ascultători fii duhovnicești, ne aprotpiem tot mai mult de Prea Sfinția Sa prin rugăciuni fierbinți și încercarea de a împlini în viața noastră frumoasele și blîndele-i povețe pline de har și înțelepciune, izvorîte dintr-o viață curată trăită în Hristos, după modelul lăsat nouă de Sfînta Maică Biserica prin Sfinții Părinți.

Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică în Lumina cea neînserată a Împărăției Sale!

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și slujba Parastasului pentru roaba lui Dumnezeu Daria Cecan la 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice

IMG_2741

 

Luni, 28 septembrie 2015, cu bunăvoința Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești,  Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Glodeni Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru roaba lui Dumnezeu Daria Cecan la împlinirea sorocului de 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice.

La serviciul divin Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, de soțul răposatei – Teodor, de fiii lor – Preacuviosul Arhimandrit Paisie, starețul Mănăstirii Noul Neamț, Preacuviosul Egumen Hariton, Cucernicul Protodiacon Onufrie, ceilalți frați și surori, nepoții, rudele, apropiații, secretarul Episcopiei de Edineț și Briceni, protoiereul Adrian Cotelea, parohul sfîntului locaș, protoiereul Pavel Cîrlan, clerici ai Eparhiei noastre și din parohiile învecinate.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălţării Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci la Catedrala “Sf. Irh. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

IMG_2521

 

La 14/27 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Înălţarea Sfintei și Viață Făcătoarei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creştine închinate Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin această sărbătoare comemorăm două evenimente deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci – aflarea crucii pe care a fost răstignit Mîntuitorul Iisus Hristos, de către Sfînta Elena împărăteasa, mama împăratului sfînt Constantin cel Mare, şi înălţarea ei solemnă, în văzul tuturor, de către episcopul Macarie de Ierusalim, în ziua de 14 septembrie 326 şi readucerea lemnului sfintei cruci de la perşi, în anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclie, care a depus-o în Biserica Sfîntului Mormînt (Ierusalim), după care patriarhul Zaharia de Ierusalim a înălţat-o în văzul tuturor, la 14 septembrie 630.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala “Sf. Irh. Vasile cel Mare” din Edineț. La serviciul divin au fost prezenţi şi mulţi credincioşi, care au venit în această zi să aducă rugăciuni de mulţumire Mîntuitorului pentru Jertfa Sa răscumpărătoare pe cinstitul lemn al Crucii. După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfinţitului Nicodim a rostit un cuvînt de zidire sufletească  în care a vorbit despre sensul duhovnicesc şi mistic al Crucii şi despre puterea ei dătătoare de viaţă.

Citeşte mai departe >>>

Чин Воздвижения Креста Господня в кафедральном соборе Святителя Василия Великого города Единец

IMG_2471

 

Вечером 26 сентября, в канун празника Воздвиженя Креста Господня, Преосвященнейший Никодим, епископ Единецкий и Бричанский, совершил всенощьное бдение с чином Воздвижения Креста в кафедральном соборе Святителя Василия Великого города Единец. Его Преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Адреан Котеля и клирики кафедрального собора.

Этот праздник первоначально установлен был в память обретения Честного и Животворящего Креста Господня (в 326 году) равноапостольною царицею Еленою, матерью первого христианского императора Константина Великого, а с VII века с этим днем стало соединяться воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (в 620-е годы). Как при обретении, так и при поставлении Креста,

Citeşte mai departe >>>

Vizita de lucru a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Parcova, Edineț

20150922_154749

 

În a doua jumătate a zilei de marți, 22 septembrie 2015, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul parcova, raionul Edineț. Ierarhul a fost întîmpinat de părintele paroh, preotul Ghenadie Balta și ctitorii sfîntului locaș. În continuare părintele Ghenadie a prezentat Prea Sfinției Sale palnul lucrărilor de restaurare a bisericii, care urmează să înceapă în viitorul apropiat. Apoi, sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, s-a desfășurat ședința consiliului parohial la care a luat parte și primarul localității, domnul Marcel Snegur, ctitorul sfîntului locaș, domnul Serghei Dolicinschii, precum și alți binefăcători ai bisericii din Parcova. 

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 14112345...Ultima »