Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 241
Pagini vizitate: 819
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 420
Pagini vizitate: 1635

„Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat”

img_7648

 

Duminică, 25 septembrie 2016, după Sfînta Liturghie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a botezat la mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din Chișinău, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, pe pruncul Alexandru, fiul domnului Anatol Rusu, ctitor al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei și al Episcopiei de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a mai făcut parte Arhimandritul Nicolae (Roșca), duhovnicul mănăstirii și Ieromonahul Petroniu de la Chilia „Sf. Gheorghe” din Muntele Athos.

Cu prilejul altoirii noului vlăstastar în Via Domnului, Ierarhul a adresat părinților și nașilor cordiale felicitări, urîndu-le ca această mlădiță să aducă roade vrednice duhovnicești, astfel încît să fie păstrată pentru a se împărtăși de fericirea veșnică în Împărăția cea Cerească.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Ciuflea

img_7489

 

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și ziua odovaniei praznicului Nașterii Preasfintei Năcătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” a mănăstirii Ciuflea din capitală. În dimineața zilei, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură și bucurie duhovnicească de către părintele duhovnic și administrator al acestei mănăstiri – Preacuviosul arhimandrit Nicolae Roșca. Ierarhului i-a coliturghisit un ales sobor de preoți din rîndul cărora a făcut parte și Preacuviosul părinte Petroniu de la Chilia „Sf. Gheorghe” din Muntele Athos.

Citeşte mai departe >>>

Sfînta Mănăstire Cușelăuca a găzduit slujba de canonizare a Fericitei Agafia

img_7085

 

Sâmbătă, 24 septembrie, Sfânta Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului din s. Cușelăuca, r. Șoldănești a găzduit un eveniment istoric pentru Biserica și Patria noastră – slujba de canonizare a Fericitei Agafia (Maranciuc).

Numeroși credincioși din toate colțurile țării dar și de peste hotarele ei au poposit la Mănăstirea Cușelăcuca, pentru a înălța rugăciuni și pentre a-i aduce slava cuvenită Fericitei Agafia.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, ÎPS Arhiepiscop Alexei de Balta și Ananiev (Ucraina), PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni și PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Berezlogi, Orhei

img_6478

 

Credincioșii parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Berezlogi, raionul Orhei, au primit în ziua prăznuirii nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, miercuri, 21 septembrie 2016, cu multă bucurie duhovnicească vizita Prea Sfinitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a oficiat aici, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, slujba de resfințire a lăcașului de cult, renovat în interior și exterior, precum și Sfînta Liturghie.

Evenimentul a mai fost marcat și de aniversarea jubileului de 2o de ani de slujire la Altar și 40 de ani de viață a părintelui paroh, protoiereul Ghenadie Surchicin.

Citeşte mai departe >>>

„Doamne, Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste încununează-i pe dînșii”

img_6426

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în seara zilei de duminică, 18 septembrie 2016, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, Taina Sfintei Cununii asupra ipodiaconului Vasîle și Silvia Baciu.

În cuvîntul său de felicitare adresat mirilor, Ierarhul le-a urat ca legătura dragostei care-i unește în prezent și care a fost binecuvîntată la această slujbă să nu slăbească pînă la sfîrșitul vieții lor, întărită fiind prin credință, rugăciune, susținere reciprocă și naștere de prunci.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XIII-a după Cincizecime Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

img_6286

 

În Duminica a XIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Matei XXI, 33-42, despre pilda lucrătorilor viei, cu binecuvîntarea Ierarhului, clericul Catedralei, protoiereul Emil Bulgac, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească.

Citeşte mai departe >>>

A fost petrecut în veșnicie regretatul părinte Oleg Sajin

img_6064

 

Vineri, 16 septembrie 2016, enoriașii parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Trebisăuți, raionul Briceni, cu multă durere în suflet, în dangătul funebru al clopotelor, s-au adunat cu mic, cu mare la biserica din localitate pentru a-și lua rămas bun și a-l petrece în ultimul drum pe cel care timp de 19 ani le-a fost părinte duhovnicesc, blînd și înțelept păstor pe calea mîntuirii – Prea Cucernicul Protoiereu Oleg Sajin. Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Sfînta Liturghie a fost oficiată în dimineața zilei de un sobor de preoți în frunte cu părintele blagocin de Briceni, protoiereul Vasile Saracuța. După Sfînta Liturghie a urmat slujba înmormîntării oficiată sub protia Prea Sfințitului Nicodim.

În aceste momente de grea încercare, provocate de durerea despărțirii, au venit să susțină prin rugăciune îndoliata familie Sajin preoții din cuprinsul Eparhiei, colegi de la baștina regretatului slujitor al Domnului, foștii colegi de la Seminarul Teologic de la Noul Neamț, rude, prieteni și apropiați.

Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie la Mănăstirea de maici „Sf. Treime” din Brailov, regiunea Vinița, Ucraina

foto9290-2

 

La 15 septembrie 2016, de ziua prăznuirii Sfinților Cuvioșilor Părinți Antonie și Teodosie de la Lavra Pecerska, Mănăstirea de maici „Sf. Treime” din Brailov, regiunea Vinița, Ucraina, a găzduit un solemn serviciu divin, prilejuit de sărbătorirea hramului uneia dintre bisericile sfintei vetre monahale.

Sfînta Liturghie a fost oficiată de un sobor de Ierarhi din care a făcut parte Înalt Prea Sfințitului Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, Înalt Prea Sfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolsk și Șargorod, Înalt Prea Sfințitul Alexandru, Mitropolit de Pereiaslav-Hmelnițk și Vișneve, Înalt Prea Sfințitul Panteleimon, Arhiepiscop de Buceațk, Înalt Prea Sfințitul Alexandru, Arhiepiscop de Gorodnița și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, adresat îndureratei familii Sajin, Prot. Mitr. Vasile Saracuța, slujitorilor Blagociniei Briceni și tuturor fiilor duhovnicești ai nou adormitului Protoiereu Oleg Sajin

prot-oleg

 

Cu adîncă durere în suflet am primit vestea mutării premature de la noi la cele veșnice a Prea Cucernicului Protoiereu Oleg Sajin, paroh al bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Trebisăuți, raionul Briceni. Pleacă dintre noi un om de profunzime spirituală, care a iubit pe Dumnezeu şi Biserica Sa, un preot, care a desfăşurat o amplă activitate pentru zidirea spirituală și mîntuirea sufletelor credincioșilor ce i-au fost încredințați spre păstorire.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Oleg să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: "Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." (Ioan 14, 1-3).

Ne alăturăm suferinţei tuturor fiilor duhovniceşti ai Prea Cucerniciei Sale şi a familiei, în momentele de încercare, acum, la despărţirea de păstorul lor. Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmântată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac I-au fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Zi de sărbătoare la Catedrala Schimbării la Față a Mîntuitorului din orașul Vinița

foto8750-1

 

La 14 septembrie 2016, zi în care se face cinstirea locală a Soborului tuturor Sfinților ce au strălucit în pămîntul Viniței și pomenirea Sfîntului Simeon Stîlpnicul, Ocrotitorul Spiritual al Înalt Prea Sfințitului Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la Sfînta Liturghie săvîrșită în Catedrala „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Vinița.

Serviciul divin a fost oficiat sub protia Înalt Prea Sfințitului Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, de un sobor de arhierei din care a făcut parte Înalt Prea Sfințitul Antonie, Mitropolit de Hmelnițk și Staroconstantinov, Înalt Prea Sfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolsk și Șargorod, Înalt Prea Sfințitul Alexandru, Mitropolit de Pereiaslav-Hmelnițk și Vișneve, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Jitomir și Novograd-Volînskii și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Sfînta Liturghie a avut loc în prezența a mulțime de credincioși, oficialități locale și demnitari de stat.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Așezării în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului la Mănăstirea cu același hram din localitatea Tomașovca, Ucraina

img_5407

 

De sărbătoarea Așezării în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului, marți, 13 septembrie 2016, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu Prea Sfințitul Damian, Episcop de Fastov, Vicar al Eparhiei Kievului, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea ce poartă hramul în cinstea acestui praznic din localitatea Tomașovca, raionul Fastov, regiunea Kiev.

După slujbă, Prea Sfințitul Nicodim a adresat Prea Sfințitului Damian, obștii monahale și închinătorilor un cuvînt de felicitare cu prilejul prăznuirii hramului și a oferit în dar mănăstirii o icoană a Sfîntului Ierarh Gavriil de Chișinău și Hotin.

Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Cuviosului Alexandru de Svir, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit alături de un sobor de Arhierei în Catedrala Schimbării la Față a Mîntuitorului din orașul Kiev

kyiv-0003

 

Luni, 12 septembrie 2016, în ziua pomenirii Cuviosului Alexandru de Svir, Făcătorul de Minuni, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a luat parte alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, la Sfînta Liturghie oficiată în Catedrala „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din orașul Kiev cu prilejul cinstirii Sfîntului Ocrotitor al Înalt Prea Sfințitului Alexandru, Mitropolit de Pereiaslav-Hmelnițk și Vișneve.

Din soborul de arhierei a făcut parte Înalt Prea Sfințitul Alexandru, Mitropolit de Pereiaslav-Hmelnițk și Vișneve, Înalt Prea Sfințitul Simeon, Mitropolit de Vinița și Bar, Înalt Prea Sfințitul Ilarie, Arhiepiscop de Macarov și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 14112345...Ultima »